Img 25 1

Programma van toetsing

In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast casus-presentaties en kennistoetsen per module nu ook een kennistoets over de alarmsymptomen volgens de normen van PLATO. Hierdoor worden de studenten op verschillende momenten en op verschillende manieren getoetst en krijgen we naast momentopnames ook een beeld over de algehele kennis en handelswijze van de student. Bovendien is door deze nieuwe wijze van toetsen het rendement van de opleiding voor de therapeut een stuk hoger: de stof beklijft langer/beter en is praktisch bruikbaar in de dagelijkse praktijk.

Het programma van toetsing bij Con Amore bestaat vanaf september 2016 uit 4 onderdelen:

1) Open boek toetsing (formatief)
2) Beoordeling casuspresentaties (a.v.v.)
3) Kennistoetsen (summatief)
4) Alarmsymptomentoets (summatief) 

1: De open boek toets vindt plaats op het moment dat de student de vragen invult in de online leeromgeving. De toets is formatief, dat betekent dat het niet wordt beoordeeld. Het invullen van de vragen is verplicht en helpen bij het leerproces.

2: De casuspresentaties vinden plaats tijdens de les en worden gegeven in groepjes van twee of drie studenten. Per student wordt de casuspresentatie beoordeeld aan de hand van de 'aan voorwaarden voldaan'-methode. Om te kunnen slagen voor de opleiding moet de student aan de voorwaarden van de casuïstiek hebben voldaan. Bij de online klassen vindt er een assessment plaats waarbij de gehele anamnese door 2 studenten wordt doorlopen.

3: De kennistoetsen vinden plaats aan het eind van lesdag 1 t/m 9: hiervoor maken we een keuze uit de vragen over de hoofdzaken en alarmsymptomen, aangeduid met een (!) in de online leeromgeving. Deze vragen zijn ter voorbereiding van de les al bestudeerd. De vragen zijn in multiplechoice-vorm en in stellingen geformuleerd. Ook de in de les behandelde stof kan onderdeel uitmaken van de toetsen. Het resultaat van de kennistoetsen weegt voor 60% mee in de totale beoordeling. Tijdens lesdag 10 en 11 worden formatieve toetsen afgenomen die niet meetellen met de eindbeoordeling. Alle toetsen worden digitaal afgenomen via een online toetsingssysteem.

4: De alarmsignalen-toets vindt plaats aan het eind van lesdag 12 en betreft vragen over de alarmsymptomen (ernstige c.q. levensbedreigende situaties). Het resultaat van de alarmsignalen-toets weegt voor 40% mee in de totale beoordeling. Het gemiddelde resultaat van alle toetsen tezamen dient voldoende te zijn (5,5 of hoger) om te kunnen slagen voor de opleiding. Indien er een onvoldoende wordt behaald voor alarmsignalen-toets, mag deze herkanst worden (kijk voor meer informatie in de algemene voorwaarden).