Img 27
Rose jansen 2020 Rose JansenMeer info

Biografie

Als kind was ik al geïnteresseerd in de geneeskunde en de kracht van het “echte” helen. Ik wilde medicijnen studeren maar dat werd me afgeraden door mijn vader, Albert Jansen, omdat ik vanaf jongs af aan al een spirituele en holistische kijk had op gezondheid. Hij dacht dat ik mijn passie en liefde voor gezondheid niet kwijt zou kunnen in het reguliere veld. 

Omdat ik toch mensen wilde genezen heb ik in 2006 bij Brandon Bays de opleiding tot Journey therapeut gevolgd. Vol goede moed ben ik begonnen met mijn eigen praktijk. Het lukte me echter niet meer dan een paar cliënten per maand aan te trekken dus ik besloot verder te leren. 

Ik ben naar Engeland verhuisd en heb daar psychologie gestudeerd. Na de basispsychologie heb ik een Master gedaan in Occupational Psychologie, me verder gericht op marketing psychologie en heb ik een opleiding gevolgd tot Spiritueel Business Coach. 

Terug in Nederland ben ik in 2013 als spiritueel businesscoach mijn bedrijf Klanten Werven Vanuit Verbinding gestart. 

In 2017 ben ik begonnen met mijn eigen praktijk Lief Zijn Voor Mezelf waarin ik jojo’ers (chronische diëters die last hebben van eetbuien) leer hoe ze de oorsprong van hun eetprobleem kunnen aanpakken. 

Ik kijk er naar uit om met jou samen te werken aan je ontwikkeling als therapeut en je te ontmoeten in de les!

Opleidingen/Kennis

MSc Occupational Psychology.
BSc Psychologie.
Marketing Psychologie.
Journey therapeut.
Creation Coaching.
Cognitieve Gedragstherapie.
Motivatie en Leiderschap.
Internationaal Spiritueel Business Coach.
Yoga.
Meditatie.
Sportvoeding.

Werkervaring:

Trainer.
Marketing Psycholoog.
Coach.
Manager.
Journey Therapeut.
Recruitment Consultant.
Fitness Instructeur.

Geeft les in:

PSBK Pro
Albert jansen Albert JansenMeer info

Biografie

Ik heet Albert Jansen en ben oprichter en directeur van Con Amore. Tijdens mijn huisartsenopleiding maakte ik kennis met de antroposofische geneeskunde en wist toen dat dit richtinggevend zou zijn voor mijn werk als huisarts. 20 jaar lang werkte ik samen met een tiental therapeuten in een antroposofisch gezondheidscentrum. Later volgde ik de opleiding tot Journeuytherapeut bij Brandon Bays (de Helende Reis). Ik gaf ook veel lezingen en workshops en vond (en vind het nog steeds) heerlijk om mijn ervaring en kennis door te geven aan anderen.

Juist het lesgeven aan therapeuten van allerlei disciplines geeft veel voldoening: steeds blijkt hoe wezenlijk de bijdragen van therapeuten zijn voor de gezondheidszorg in Nederland. Deze rol wordt helaas nog steeds onderschat. Daarom vind ik het belangrijk dat er een opleiding medische basiskennis bestaat, waarin therapeuten de kennis opdoen en de taal leren spreken van de reguliere geneeskunde, zodat ze als echte zorgprofessionals de brug kunnen slaan naar de eerstelijn. Dat is wat ik als leraar elke therapeut toewens en waar ik me met heel mijn hart voor wil inzetten.

Opleidingen/Kennis

Geneeskunde.
Huisartsengeneeskunde.
Antroposofische Geneeskunde.
The Journey Therapie.

Geeft les in:

Nascholing Borstkanker.
Nascholing Auto-immuunziekten.
Nascholing 3-ledig mensbeeld.
Nascholing Persoonlijkheidsstoornissen.

Els pieterse 2020 Els PieterseMeer info

Biografie

Mijn naam is Els Pieterse. Na mijn studie Geneeskunde aan de RU te Utrecht heb ik drie jaar als arts-assistent gewerkt in een ziekenhuis in Delft. Met name de cardiologie sprak mij aan. Na 3 jaar kwam ik tot een inzicht namelijk dat ik in mijn rol als arts niet werkelijk contact met de patiënten kon maken. Het waren voornamelijk routine handelingen die ik verrichtte met afnemen van anamnese, inzetten van onderzoeken en daarna werd het voornamelijk een dossierstudie met interpreteren van laboratorium gegevens. Wezenlijk contact met de mens leek ik door continue tijdsdruk niet te kunnen maken. Ik besloot de mij aangeboden opleidingsplaats af te slaan. Ik koos voor de Sociale Geneeskunde en ging werken als arts voor Arbeid en Gezondheid. Binnen deze setting heb ik jarenlang met veel plezier gewerkt.

Terugkijkend weet ik waarom dit werk mij veel meer voldoening gaf. Als sociaal geneeskundige heb je heel veel ruimte om vanuit een holistisch visie te werken, dat past binnen mijn visie dat body, mind and spirit een zijn.

In 2013 nam ik ontslag omdat de protocollen te machtig waren geworden en ik kreeg te maken met conflicterende functie eisen. Inmiddels had ik zelf en ontwikkeling doorgemaakt en heb mij verdiept in de Oosterse Geneeswijzen. Ik volgde drie een HBO opleiding Ayurvedische Geneeskunde, verdiepte mij in voedingsleer en nutriënten en heb affiniteit met de orthomoleculaire Geneeskunde.

Werken als arts docent bij Con Amore maakt voor mij de verbinding mogelijk van de Westerse Geneeskunde met haar kwaliteiten en de Oosterse geneeskunde met haar preventieve mogelijkheden en de ruimte voor spiritualiteit. En de doelgroep? Complementair werkende therapeuten zijn de leukst mogelijke studenten die ik mij kan voorstellen.

Opleidingen/Kennis

Geneeskunde.
Ayurvedische Geneeskunde Fysiotherapie.

Werkervaring:

Verzekeringsarts.
Transactionele Analyse.
Strategisch Coachen.
Homeopathie.
Arts-Assistent Interne Geneeskunde.
Cardiologie.
Verzekeringsarts.
Medische Adviseur.

Geeft les in:

MBK Pro
Eran ehrlich 2020 Eran EhrlichMeer info

Biografie

Sport was mijn eerste grote fascinatie. En dan vooral hoe je het lichaam zover kunt krijgen dat het optimaal presteert. Dat was voor mij ook de reden om geneeskunde te gaan studeren: kennis vergaren over het gezonde functioneren van het lichaam. Al gauw kwam ik er achter dat er bij dat lichaam meer speelde: de psyche. Meer en meer verlegde ik mijn aandacht naar het geestelijk functioneren en na mijn afstuderen in 1997 ben ik een aantal jaar als algemeen arts in de psychiatrie gaan werken. Tussendoor maakte ik ook kennis met de bedrijfsgeneeskunde, waar ik het fenomeen stress beter leerde begrijpen en deed ik veel zelfkennis op tijdens een aantal grote fiets- en bergwandelreizen.

Intussen drong zich steeds meer de vraag aan me op waar we als mens vandaan komen en op wat voor manier we aan ons verleden gelinkt zijn. In welke mate heeft ons lichaam zich aangepast aan het moderne westerse leven en welke oerkrachten zijn nog steeds in ons werkzaam? En wat doet onze geest om die oerkrachten in goede banen te leiden en wat zijn de eventuele gevolgen daarvan? Zo raakte ik behalve in de westerse medische benadering steeds meer geïnteresseerd in diverse oosterse visies. Ik ging onder meer mediteren, yoga, tai-chi en aikido beoefenen. Disciplines waarin lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Geleidelijk aan begon ik de opgedane kennis van west en oost aan elkaar linken tot een geïntegreerde medische visie en nam de behoefte toe om mijn opgedane inzichten via onderwijs te delen.

Hier had ik zoveel plezier in dat ik, na een aantal jaar het lesgeven met de medische praktijk te hebben gecombineerd, vier jaar geleden ben overgestapt op fulltime lesgeven. Op verschillende opleidingen geef ik het vak Medische Basiskennis. Het betreft hier allemaal opleidingen in de aanvullende sector, zoals bijvoorbeeld een academie voor massagetherapie en een yogadocentenopleiding.

Een van de functies die ik heb als docent medische basiskennis is die van bruggenbouwer. Ik vind het mooi om verschillende visies bij elkaar te brengen en tot een geheel te maken. Dat loopt als een rode draad door alle dingen die ik doe.

Omdat ik het leven geïntegreerd benader, zie ik de individuele gezondheid niet als een puur individuele aangelegenheid van lichaam en geest. Spirituele, sociale, culturele en milieufactoren hebben een grote invloed, die nog sterker is in een snel veranderende mondiale samenleving. Ook deze aspecten komen daarom in mijn lessen terug. En naast mijn lespraktijk probeer ik me ook in het dagelijks leven in te zetten voor welzijn in een bredere zin.

Opleidingen/Kennis

Geneeskunde.

Werkervaring:

Arts.
Universitair Docent.
Docent Medische basiskennis sinds 1999.

Geeft les in:

MBK Pro
Susanne pistoor 2020 Susanne PistoorMeer info

Biografie

Mijn naam is Susanne Pistoor. Ik ben werkzaam als trainer en coach. Aan de UvA heb ik Psychologie gestudeerd en de master klinische neuropsychologie gekozen. Hiervoor ben ik opgeleid tot NLP-trainer en de afgelopen 15 jaar heb ik me op allerlei manieren verdiept in de mens, geest, lichaam, ziel en onze verbinding met het universum.

Geboren in Hoorn, getogen in Zwaag. Ik woon inmiddels alweer zo’n 12 jaar in Amsterdam. Ook heb ik Paramaribo een tijd mijn woonplaats mogen noemen. Sinds mijn 18de werk ik als zelfstandige. Momenteel als psycholoog in de tweede lijn, als coach met mensen die met een grote verscheidenheid aan hulpvragen komen en als trainer met kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast ben ik verbonden aan de VUMC alwaar ik communicatie lessen verzorg voor artsen in opleiding. Ik deel inzichten en tools via mijn blog op www.susannepistoor.com.

Voor mij is het essentieel om onze plek in het grote geheel mee te nemen in het werk dat we doen. In de PSBK lessen wil ik met elkaar een veld creëren waarin we met elkaar leren, experimenteren en groeien terwijl we er plezier in hebben..

Opleidingen/Kennis

(Klinische Neuro) Psychologie.
NLP.
Reiki.
Systemisch Werk.
Meditatie.

Werkervaring:

Trainer.
Coach.
Psycholoog (zowel Neuropsychologische als Persoonlijkheidsdiagnostiek en Behandeling).
Universitair Docent.

Geeft les in:

PSBK Pro
Anoek drieman 2020 Anoek DriemanMeer info

Biografie

Mijn naam is Anoek Drieman (44), ik ben psycholoog NIP en behandel sinds 2014 met veel plezier kinderen en volwassenen vanuit mijn eigen praktijk Praktijk voor Kind & Ouder (www.praktijkkindenouder.amsterdam) in Amsterdam-centrum. Ik ben trotste moeder van een leuk, lief, en lekker eigenwijze dochter.

Binnen mijn kleinschalige praktijk staat persoonlijk contact met kinderen, jongeren en hun ouders voorop. In de vorm van individuele gesprekken, ouderbegeleiding én gezinstherapie.

Na ruim tien jaar binnen diverse (specialistische) GGZ instellingen te hebben gewerkt onder andere bij De Bascule, heb ik ruime ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, ouders en (multi-problem) gezinnen. Sindsdien heb ik me verder gespecialiseerd in Cognitieve Gedragstherapie, Systeemtherapie en EMDR (traumaverwerking) en combineer ik graag bestaande methodes met nieuwe ontwikkelingen binnen de psychologie zoals Oplossingsgerichte psychotherapie. Daarnaast geef ik Mindfulness groepstrainingen aan kinderen en jongeren. Het mooie aan mijn vak vind ik het kunnen en mogen ondersteunen van kinderen en ouders uit gezinnen waar de ontwikkeling van kinderen moeizaam verloopt. 

Naast mijn werk als behandelaar loopt lesgeven loopt als een rode draad door mijn carriere. Na mijn studie heb ik jaren vanuit mijn eigen bedrijf Danae Onderwijsinnovatie lesmateriaal gemaakt voor jongeren, ik heb lesgegeven op een gymnasium en pedagogiek studenten begeleidt vanuit Cinekid, een mediafestival voor kinderen. Al jaren geef ik met veel plezier de PSBK Pro lessen voor Con Amore aan collega therapeuten.

Buiten mijn werk en studeren (momenteel ben ik post-doctoraal in opleiding tot Kinder & Jeugdpsycholoog NIP), heb ik door vele reizen al twintig jaar erg veel van de wereld gezien. Ik deed ontwikkelingswerk in Mozambique en werkte tijdens mijn studie in Japan, tegenwoordig ga ik graag met onze camper met mijn gezin op pad: allemaal mooie en vormende ervaringen in mijn leven. 

Opleidingen/Kennis

Psycholoog NIP.
Klinisch Ontwikkelingspsychologie.
Sociale Psychologie.
Cognitieve Gedragstherapie; in opleiding tot K&J psycholoog NIP.

Werkervaring:

Danae Onderwijsinnovatie.
Jeugdpsychiatrie Bascule.
Kinderpolikliniek in een ziekenhuis.
Stichting Cinekid.
Lesgeven Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam.

Geeft les in:

PSBK Pro
Diana jansen   smit 2020 Diana Jansen - SmitMeer info

Biografie

Mijn naam is Diana Jansen-Smit. Ik geef lessen Psychosociale Basiskennis voor Con Amore.

Ik heb ontwikkelingspsychologie gestudeerd en in het speciaal onderwijs gewerkt. Tijdens een coachingsopleiding met de ZelfKennisMethode, ontdekte ik dat er zoveel meer is dan de reguliere basiskennis die ik in mijn studie had geleerd. Deze opleiding heeft de basis gelegd voor wie ik ben als therapeut. Na deze opleiding heb ik mij verder verdiept in de spirituele visies op menselijke ontwikkeling.

Het werk in het onderwijs heb ik vaarwel gezegd. Ik vond het erg moeilijk om mijn positieve mensbeeld te combineren met de probleemgerichte visie van het speciaal onderwijs. Ik wilde leerlingen graag helpen naar een zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld en ondertussen moest ik vooral rapporteren wat er allemaal mis met ze was. Dit lukte mij niet meer.

Ik ben met mijn man op reis gegaan naar Nepal, India en Bangladesh. De mensen daar hebben mij geleerd om vanuit een ander perspectief naar de wereld te kijken. Ook het Boeddhisme, Hindoeïsme en de Islam hebben mij nieuwe inzichten gegeven.

Ik kijk graag naar zowel de reguliere als complementaire oplossingen voor problemen. Voor mij is er niet één waarheid of oplossing, deze is afhankelijk van persoon tot persoon. Ik begeleid mensen graag naar meer zelfkennis en –reflectie, zodat zij kunnen ontdekken wat écht bij hun past en waar zij gelukkig van worden.

Mijn missie is om complementair therapeuten een brede kijk te geven op de psychosociale kennis. Opdat zij weer anderen kunnen helpen zich te ontwikkelen tot gezonde, sociale, vrije mensen.

Opleidingen/Kennis

MSc Klinische Ontwikkelingspsychologie.
Coach met de ZelfKennisMethode.
Symbooldrama/dagdroomtherapie.
Geleide visualisaties.
Focussen.
Mentaliseren.
Yoga.
Meditatie.

Werkervaring:

Schoolpsycholoog.
Coach.
Therapeut.
Trainer.

Geeft les in:

PSBK Pro 

Caroline serlie 2020 Caroline SerlieMeer info

Biografie

Mijn naam is Caroline Serlie, psycholoog. Oorspronkelijk ben ik opgeleid als ontwikkelingspsycholoog maar ik ben vooral werkzaam op het gebied van assessment, coaching en training, nu al weer ruim 10 jaar als ZZP-er. Daarnaast ben ik docent op een HBO-opleiding op het gebied van Communicatie en Persoonlijke ontwikkeling. In toenemende mate raak ik ervan overtuigd dat naast de reguliere gezondheidszorg en traditionele psychologie andere disciplines hun toegevoegde waarde hebben als het gaat om gezondheid en welzijn van mensen.

Ik heb zelf de MBK-opleiding gevolgd bij Con Amore en voel mij zeer aangetrokken tot de door Con Amore ontwikkelde lesmethode waarin een goede theoretische voorbereiding en praktische casusbesprekingen op de lesdag zelf centraal staan. Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten en een bijdrage te leveren aan het bereiken van jullie persoonlijke doelen..

Opleidingen/Kennis

Ontwikkelingspsychologie.
Communicatie en Persoonlijke Ontwikkeling.

Werkervaring:

Assessment.
Coaching en Training

Geeft les in:

PSBK Pro
Peter abelmann 2020 Peter AbelmannMeer info

Biografie

Mijn naam is Peter Abelmann, een geboren en getogen Utrechter. In deze stad heb ik vanaf 1975 de studie Medicijnen gevolgd en in 1983 mijn Artsenbul gehaald. Aansluitend daaraan, heb ik een korte periode als parttime arts-assistent op een operatiekamer voor Orthopedie gewerkt . Omdat ik het werken in een ziekenhuis te veel ” lopende band ” en soms nogal onpersoonlijk vond, heb ik mij ingeschreven voor de huisartsen opleiding. In aanloop daarnaar ben ik gestart met een 3 jarige Acupunctuur opleiding bij de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging . Na het afsluiten van de 1-jarige huisartsen opleiding heb ik wat waarnemingen gedaan. Ook heb ik de acupunctuur opleiding afgerond en ben in 1986, als of het zo moest zijn, in het lesgeven gerold. Toeval bestaat niet...

Omdat ik sinds 1986 ook een consultatieve acupunctuur praktijk heb, kan ik mijn lessen met voorbeelden uit de praktijk verduidelijken. Ik vind het leuk de studenten mee te nemen in “ De wondere wereld van het Menselijk Lichaam en de Pathologie ”, Ik kan zo mijn medische kennis, met veel plezier, op een andere manier gebruiken.

Hoewel het vak Medische Basis Kennis zeer uitgebreid is ( en in eerste instantie moeilijk lijkt ), probeer ik het op een eenvoudige-, inzicht gevende-, duidelijke- en logische manier over te dragen. De combinatie -logica en begrijpen- is effectiever dan domweg lesstof stampen! Daarnaast probeer ik de sfeer tijdens de lessen luchtig te houden, er komt veel humor voorbij, onder het motto “ Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd ”

Ik wil bij Con Amore met veel enthousiasme alle studenten met goed gevolg over de eindstreep brengen.

Opleidingen/Kennis

Medicijnen Studie.
Huisartsenopleiding.
Opleiding Acupunctuur - N.A.A.V. C-Diploma.
Opleiding Docent Reanimatie

Werkervaring:

Eigen Acupunctuur Praktijk.
Docent Medische Vakken bij Verscheidene Opleidingsinstituten.
E.H.B.O en Reanimatie bij Opleiding CAM - Saxion Next.

Geeft les in:

MBK Pro
Gerhard bo ckler 2020 Gerhard BöcklerMeer info

Biografie

Mijn naam is Gerhard Böckler, ik ben geboren in Duitsland waar ik in 1983 ben afgestudeerd in de studie Medicijnen aan de Universiteit van Marburg. Na mijn diplomering heb ik diverse jaren als vervangend arts en huisarts gewerkt. Mijn nieuwsgierigheid om nieuwe mogelijkheden in het steunen van genezing te ontdekken, en mijn behoefte om met vrienden en collega’s te leven, was mijn hoofdmotivatie om naar Nederland te verhuizen. Alwaar ik directeur werd van een gezondheidscentrum waar op een geïntegreerde manier westerse geneeskunde, oosterse geneeskunde (o.a. acupunctuur, kruiden medicijnen), alternatieve benaderingen (zoals meditatie, visualisatie, bio-energetica, emotioneel lichaamswerk) en psychologische scholen (bv Gestallt) hun krachten bundelden ten behoeve van het welzijn van onze cliënten. Dit leren en integreren van diverse benaderingen duurde voort in mijn leven en werd voor mij ‘holistisch’ toen ik mij realiseerde dat de therapeutische relatie essentieel is, en helend als de cliënt als heel persoon wordt gezien en die relatie gestoeld is op acceptatie, bewustzijn, diepe empathie en liefde.

Mijn behoefte om wat ik gezien en geleerd had met anderen te delen, bracht mij als docent naar diverse plekken zoals de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Duitse School voor Osteopathie, Holos, het Nogg, en in diverse therapeuten trainingen in onder meer Nederland, Italië, Duitsland, en Australië. Daarnaast was ik werkzaam als adviserend arts voor de gemeente Haarlem en heb sedert jaren een counseling praktijk in Amsterdam.

Sedert 2012 biedt ik een Post HBO Holistisch Coaching aan. Met veel plezier ben ik daarnaast sedert september 2015 deel van het team van Con Amore. Zij zijn er de afgelopen jaren in geslaagd een prachtige en uitdagende leeromgeving te creëren.

Opleidingen/Kennis

Geneeskunde.
Accupunctuur.
Bio Energetica.
Emotional Release.
Natuurgeneeskunde.
Humaniversity Therapie.
Adem Therapy.

Werkervaring:

Medisch Arts.
Therapeut en Coach Eigen Praktijk Holistische Geneeskunde Amsterdam.
Docent en Trainer Post HBO Holistisch Coach NOGG.
Docent Medische en Psychosociale Basiskennis NOGG.
Docent MBK en Holistische Geneeskunde Holos.
Docent Psychologie School voor Osteopathie Duitsland.
Docent/Therapeut Holistic Healing bij Gautama, Italië.
Docent/Therapeut Lichaamsprocessen in Therapeuten Opleiding bij The Academy of Light, Italië.
Directeur Health Center Humaniversity.
Adviserende Arts Gemeente Haarlem.
Vaccinatiearts Duitse Overheid.
Directeur Sex Counsellor Training.

Geeft les in:

MBK Pro
Han goutier 2020 Han GoutierMeer info

Biografie

Mijn naam is Han Goutier. Ik studeerde medicijnen (zo heette dat toen!) in Leiden. Daarna was ik assistent gynaecologie , maar koos voor het toentertijd nieuwe specialisme van huisarts. Vanaf 1980 tot 2015 was ik huisarts in Schoonhoven in een praktijk die te groot was voor één en te klein voor twee artsen. Thans werken in deze praktijk zes huisartsen. Direct na mijn opleiding als huisarts maakte ik een rondgang langs therapeuten in het, zoals het toen heette, alternatieve circuit, onder het motto"als je iets afwijst moet je wel weten wat het is". Ik bezocht Dr. Moerman, een acupuncturist, een homeopaat, een iriscopist, een ayurvedische arts en anderen. In 1995 startte ik met de studie acupunctuur, deed verschillende opleidingen op dat gebied en werd Traditioneel Chinees Geneeskundige. Later deed ik ook een opleiding Orthomoleculaire geneeskunde.

Mijn ervaringen in de westerse geneeskunst en de tekortkomingen daarin, en de toenemende kennis van de complementaire geneeskunde,maakte dat ik een steeds meer holistische visie op de geneeskunde kreeg. Ik zoek naar een combinatie van westerse en complementaire geneeskunst in de gedachte; één en één is meer dan twee.

Sinds 1972 ben ik betrokken bij onderwijs in de gezondheidszorg. Ik gaf les aan huisartsen, apothekers, artsenbezoekers, doktersassistenten en therapeuten in de complementaire zorg. Sinds 2015 ben ik docent bij Con Amore, omdat ik hier de juiste sfeer vond om op gepaste wijze met respect voor elkaar in een moderne studie-opzet mijn ervaringen te delen met gevoelsgenoten.

Ik ben getrouwd met Liesbeth (fysiotherapeute) en heb twee kinderen en vier kleinkinderen. Sport: thans vooral golfen en zeilen.

Ik zie er naar uit mijn kennis te delen met anderen die de ambitie hebben, de gezondheid van anderen in de ruimste zin van het woord, positief te beïnvloeden..

Opleidingen/Kennis

Geneeskunde.
Huisartsengeneeskunde.
Traditionele Chinese Geneeskundige.
Orthomoleculaire Geneeskunde.

Werkervaring:

Huisarts.

Geeft les in:

MBK Pro
Myrthe heuser 2020 Myrthe HeuserMeer info

Biografie

Mijn naam is Myrthe Heuser. Aangenaam!

Anderen willen helpen, loopt als een rode draad door mijn leven. Dat heeft me naar Amsterdam gebracht, waar ik aan de UvA klinische psychologie heb gestudeerd. Nadat ik aan de praktijk snuffelde, kwam ik echter van een koude kermis thuis. Want veel mensen bleken niet echt gebaat bij het zorgsysteem en de focus lag voor mij te veel op klachten. Ik keek liever naar het individu en wat er nog wél mogelijk was. Dat leidde ertoe dat ik een switch maakte en solliciteerde voor de master Training & Development. Ik hoopte hierdoor met een meer positieve insteek met mensen aan de slag te mogen gaan.

Dit is mogelijk de beste keuze geweest, die ik ooit heb gemaakt. Als psycholoog-trainer ben ik absoluut in mijn element, en vind ik alle aspecten terug die ik in de klinische sector juist mistte. Nadat ik cum laude afstudeerde in mijn tweede master, ben ik als zelfstandige begonnen en heb verscheidende trainingen mogen ontwikkelen en verzorgen. Ik ben verbonden aan het VUmc, waar ik communicatie trainingen geef aan geneeskunde studenten. Daarnaast heb ik ook verloskunde- en psychologie studenten in mijn groepen gehad. Het geeft me zeer veel voldoening als ik mijn steentje mag bijdragen aan het groeiproces van iemand, om een betere hulpverlener te worden. Dit bracht mij tot slot bij Con Amore.

Werken met liefdevolle aandacht – dat sprak mij wel aan. Ik ben begonnen op het kantoor van Con Amore, waar ik mij heb bezig gehouden met het reviseren van de inhoud van psycho-sociale lessen, zowel binnen de MBK- als PSBK opleiding. Daarna ben ik met veel plezier de lessen zelf gaan geven, wat mij nu hier brengt. Ik zal mijn best doen om mijn passie voor psychologie over te brengen, en een uitdagende leeromgeving te creëren. Het is mijn streven om iedereen ruimte te geven zodat we van elkaars visies en input kunnen leren. Lesgeven geeft mij veel energie, en ik hoop dat jullie met eenzelfde glimlach na een lesdag vertrekken. 

Opleidingen/Kennis

Klinische psychologie BSc
Klinische psychologie MSc
Training & Development MSc
Mindfulness
Motiverende gespreksvoering
Cognitieve Gedragstherapie & relatietherapie
Gespreksvaardigheden
NLP-technieken

Werkervaring:
Trainer
Coach
Psycholoog (diagnostiek en behandeling)
Universitair docent

Geeft les in:

PSBK Pro
Ria van rooijen 2020 Ria van RooijenMeer info

Biografie

Als sportarts werk ik integratief en gebruik ik mijn kennis en vaardigheden op het gebied van sport- en leefstijlgeneeskunde, coaching, voeding, training, (fysio)therapie en als EMMETT Advanced Practitioner (informatie over Emmett Techniek: www.emmett-techniek.nl) . In de jaren ’80 ben ik begonnen met fysiotherapie, toen nog met een gedegen massageopleiding. Vanuit mijn interesse voor bewegen, preventie en bevorderen van gezondheid en nieuwsgierigheid naar hoe dat beter zou kunnen, ben ik geneeskunde gaan studeren. Daarna werd ik gevraagd voor de medische specialisatie sportgeneeskunde. Tot de zomer van 2017 heb ik vooral als sportarts gewerkt, en ook bij o.a. KNVB, Defensie, KNSA en in 2008 op uitnodiging van NOC*NSF voor de ruiterploeg bij de Olympische Spelen van Beijing. In al die jaren heb ik vele coassistenten, arts-assistenten, fysiotherapeuten en enkele huisartsen in opleiding begeleid bij hun stages sportgeneeskunde. Nu doe ik nog nationale classificatiekeuringen aangepaste schietsport na een opleiding bij IPC (Internationaal Paralympisch Comité, nu World Shooting Para Sport).  Meer en meer is in de afgelopen jaren het integratieve werk erbij gekomen en heet de praktijk nu EMMETT Centrum Nederland (www.emmett-centrum.nl.

Tijdens mijn geneeskunde studie heb ik mijn twee zonen op de wereld gezet. Al snel bleek dat beiden een didactisch probleem hadden, ontstaan uit chronische stress en autismespectrum problematiek bij voorouders. Toen mijn oudste zoon 14 jaar was en ik inmiddels vele jaren had gezocht naar de beste hulp heb ik besloten opleidingen te volgen bij het Autism Treatment Centre in Amerika. Voorheen kon niemand mijn vragen beantwoorden, nu kan ik dat grotendeels zelf, met af en toe adviezen van verschillende professionals. Mijn zonen hebben zich intussen veel meer ontwikkeld dan ooit de prognose was. Aan de hand van deze en andere ervaringen ben ik bewuster geworden van de beperkingen van de westerse geneeskunde. Zelf heb ik in de afgelopen ruime 25 jaar meer en andere kennis en vaardigheden ontwikkeld, zoals bv. coachen, leiden van groepen, lesgeven. Waarmee ik auditor IFMS ben geweest, voorzitter van werkgroepen, bestuurslid KNMG, interim bestuurslid van een Iederwijsachtige school, visitator en later ook voorzitter van de visitatiecommissie van de Vereniging voor Sportgeneeskunde.

Sinds enkele jaren (sinds 2015) deel ik graag mijn kennis als docent bij Con Amore, mede om therapeuten te ondersteunen in hun eigen professionaliseringstraject en om de samenwerking tussen ‘regulier’ en ‘complementair’ te bevorderen waardoor ook regulier werkende (huis)artsen hun palet kunnen verbreden. In mijn werk integreer ik (sport)geneeskunde, fysiotherapie, Emmett techniek en Bowen techniek, humane voeding, psychologie en coaching om mensen hun eigen zelfhelend vermogen zo goed mogelijk te laten benutten.

Opleidingen/Kennis

Fysiotherapie.
Geneeskunde.

Geeft les in:

MBK Pro
Trudy vlot 2020 Trudy VlotMeer info

Biografie

Mijn naam is Trudy Vlot. Ik werk als integraal orthomoleculair-, natuur-, leefstijl- en homeopatisch arts volgens de principes van de ‘klinische psycho-neuro-immunologie’ (kPNI). Als kind wilde ik al ‘iets’ met de natuur, dieren of mensen gaan doen. In de studie geneeskunde vond ik te weinig ‘natuur’ terugkomen. Ik heb daarom na mijn studie geneeskunde 12 jaar in het bedrijfsleven gewerkt (financiele en personele zaken; HEAO-BE). Daarna wilde ik toch weer wat met mijn vak gaan doen. Dit kriebelde al meerdere jaren. Omdat ik vond dat ik wat had in te halen heb ik de opleidingen natuurgeneeskunde, homeopathie en kPNI tegelijkertijd gedaan.

Ik mijn huidige praktijk behandel (arts) en begeleid (coach) ik mensen met chronische klachten. Met name klachten die te maken hebben met de combinatie lijf-en-brein (aandoeningen als depressie, chronische vermoeidheid, hersenmist, ADHD, autisme, maar ook kanker, IBS ). Hiervoor heb ik, samen met mijn man en partner, het concept Forward to Basics ontwikkeld.

Ik vind het een-tot-een werken heel leuk, maar ik kan hier te weinig mensen mee bereiken. Daarom schrijf ik boeken, voor tijdschriften, blogs, geef ik les en seminars.

Tevens zet ik me in om het medisch onderwijs om te buigen naar ‘Integrale Geneeskunde’. Hiervoor ben ik adviseur voor verschillende organisaties en bedrijven.

In dit kader vind ik het belangrijk dat artsen, therapeuten en coaches nader tot elkaar komen. En weten van elkaars denk- en werkveld. Hierin passen de opleidingen Medische en Psychosociale BasisKennis van ConAmore perfect!

Opleidingen/Kennis

Geneeskunde.
Natuurgeneeskunde.
Homeopathie.
KPNI.

Geeft les in:

MBK Pro
Joyce de bruin 2020 Joyce de BruinMeer info

Biografie

Mijn naam is Joyce de Bruin. Ik ben een mens dat bruist van energie en liefde. Liefde voor de medemens en voor onze Moeder Aarde. Ik heb als arts gewerkt in het ziekenhuis, maar vond daar niet de rol die bij me past. Ik heb allerlei paden bewandeld en cursussen gevolgd om me te verrijken als mens en dokter.

Ik ben afgestudeerd als arts in 2001 en ben mijn carriere begonnen als Klinisch Geneticus in opleiding. Ik heb me gespecialiseerd in onderzoek naar erfelijke vormen van kanker. Een onderwerp waarin zoveel baanbrekend onderzoek te doen is. Ik merkte echter als arts, dat ik in deze functie mensen niet kon genezen. Een groot deel van mijn werk in de spreekkamer had te maken met het geven van slecht nieuws gesprekken. Ik ben dan ook na 3 jaar overgestapt naar de spoedeisende geneeskunde. Ik had het idee dat ik mensen daar in alle haastige spoed toch kon helpen en begeleiden. Fantastisch werk, gespecialiseerd Spoedeisende Hulp Arts sinds 2010, mensen helpen in kritieke situaties, families bijstaan zoveel als mogelijk. Maar ook dit werk paste niet geheel bij mij. Ik miste de diepgang in menselijke relaties, de continuiteit van de zorg en ik kreeg meer en meer een “nare bijsmaak” van de zorg in het ziekenhuis. Mensen worden m.i. beschouwd als “objecten”, een fysiek probleem. Er wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan de mens in zijn totaliteit: fysiek, geestelijk en spiritueel. Het ziekenhuis draait om presteren, tijd en geld staan op de voorgrond.

In 2013 heb ik gewerkt in een hospice, als arts. Niets is voor mij zo bijzonder als in die laatste fase er voor mensen te zijn. Gewoon te zijn....als mens, vanuit het hart...mensen in de laatste fase van hun leven begeleiden, terug naar het Al, terug naar huis, in alle respect en waardigheid, dat is één van mijn missies. Op dit moment ben ik een holistisch hospice aan het opzetten in het zuiden van het land.

Ik heb cursussen gevolgd zoals “intuitieve dans”, shamanitische cursussen” en Minfullness and Cognitieve Therapie. Ik geef dans en meditatie workshops door het hele land en ik geef dans en meditatie therapie aan huis. Daarnaast ben ik bezig ambulante spirituele palliatieve zorg op te zetten voor stervenden aan huis.

Spiritualiteit is voor mij belangrijk. Ik probeer zo bewust mogelijk in het leven te staan, keuzes te maken vanuit het hart, mensen te helpen in de breedste zin van het woord. Ten aanzien van gezondheidszorg zou ik graag een wereld willen zien en mee helpen deze te creëren, waarin reguliere en alternatieve zorg elkaar omarmen.

Heb ik ook les gegeven? Jawel! Met passie! Voor de Malva opleiding heb ik medische basis kennis gegeven, met veel pezier. Het menselijk lichaam, wat maakt dat onze lichamen functioneren, hoe we in elkaar zitten, vind ik ontzettend boeiend en ik deel dan ook met veel plezier en passie mijn kennis met jullie.

Opleidingen/Kennis

Geneeskunde Studie.
Opleiding Klinisch Geneticus.
Specialisatie SEH-arts.
Cursus Mindfulness and Cognitieve Gedragstherapie.
Management cursus.
Meditatie en dans cursussen wereldwijd.
Wijsheid van Moeder Aarde.
Cursus Stervensbegeleiding.

Werkervaring

VOF Management en organisatie Internationaal “Little Grandmother”.
Arts verpleeghuis en hospice, SEH-arts, Klinisch Geneticus i.o., Dans en meditatie workshops door Nederland, dans en meditatie therapeut.
Opzetten hospice in Limburg “Aon de Grens”.
Opzetten “gagol therapie” voor mensen met Alzheimer in Nederland.

Geeft les in:

MBK Pro

Karlijn hoebe 2020 Karlijn HoebeMeer info

Biografie

Mijn naam is Karlijn Hoebe. Mijn persoonlijk missie luidt dat ieder zijn eigen vorm leidt van een gezond en gelukkig leven! Als orthomoleculair voedingstherapeut begeleid ik cliënten met vele uiteenlopende doelstellingen. Wat voorop staat is dat ieder persoon uniek is en daarbij ook zijn/haar eigen unieke behoeftes heeft. Door je lichaam op de juiste manier te voeden – zowel fysiek en mentaal – zal je veel meer energie, succes, positiviteit, geluk en gezondheid in je leven ervaren.

Op 20-jarige leeftijd is er door het ziekenhuis bij mij de diagnose PCOS gesteld, een disbalans in de hormoonhuishouding. Dit uitte zich bij mij in hetgeen dat ik al een aantal jaren geen cyclus meer had. Tijdens een bezoek aan het ziekenhuis werd mij verteld dat dit geen probleem zou vormen tot het moment dat ik een kinderwens zou krijgen. Op hun advies zou ik ten zijner tijd kunnen gaan starten met een hormoonkuur. Nog onwetend over de exacte oorzaken en gevolgen heb ik het ziekenhuis verlaten. Door middel van studie en onderzoek kwam ik erachter dat ik wel degelijk aandacht moest besteden aan deze hormonale disbalans. Ergens in mijn lichaam ging er wat fout. Ik heb persoonlijk ondervonden dat een verandering in je voedingspatroon kan leiden tot een verandering in je hormoonbalans. Op het moment dat je de verkeerde dingen in je lichaam gooit, gaat het vroeg of laat haperen. In een benzineauto gooi je nou eenmaal ook geen diesel toch?

In 2006 ben ik gestart met de opleiding Sport Management & Ondernemen, waarin ik een specialisatie heb gedaan in de minor 'Health & Active Lifestyle.' Hier leerde ik over het belang van gezonde voeding, regelmatig bewegen in combinatie met voldoende rust en ontspanning voor een goede fysieke én mentale gezondheid.

In de 6 jaar die volgde ben ik werkzaam geweest als Personal Trainer. Ik begeleide ik mijn cliënten in het behalen van hun doelstellingen door middel van training, voedingsadvies en het creëren van de juiste mindset. Tegelijkertijd volgde ik de opleiding tot trainer Hormoonfactor en heb ik geleerd om een verband te leggen tussen de oorzaak van hormonale disbalansen in het lichaam en wat er voor nodig is om de juiste hormoonbalans in het lichaam te herstellen.

Een aantal jaren geleden heb ik met veel plezier de opleiding Medische Basis Kennis bij Con Amore gevolgd en aansluitend de studie Orthomoleculaire Geneeskunde afgerond. Inmiddels begeleid en coach ik cliënten zowel in mijn praktijk in Amsterdam als online. Mijn kennis en ervaring wil ik heel graag met je delen.

Opleidingen/Kennis

Sport Management & Ondernemen
Specialisatie in: Health & Active Lifestyle
Trainer Hormoonfactor
Superfood Expert
Orthomoleculaire Voedingsleer

Geeft les in:

Nascholing Orthomoleculaire Voeding

John verwijs 2020John Verwijs
Monique hendriks msc. 2020 Monique Hendriks msc.Meer info

Biografie

Vanaf heel jong was ik al geïnteresseerd in wie de mens nu in wezen is. Ik was als jong meisje overtuigd dat gezondheid van lichaam en geest gepaard ging met - en een voortvloeisel is van - inzicht in je ware aard en werkelijke zijn. Maar toen ik begreep dat dit niet als vanzelfsprekend werd gezien begon mijn zoektocht naar de waarheid over ziekte en gezondheid. Zo ben ik als jonge twintiger begonnen met de opleiding tot Klassiek Homeopaat. In de praktijk kwam ik erachter dat emoties, verlangens en persoonlijke ervaringen bepalend bleken voor gevoelens van welzijn en balans op zowel lichamelijk als emotioneel en mentaal niveau. Zo werd de psyché mijn belangrijkste interessegebied.

Ik ben pas veel later gaan studeren aan het Radboud in Nijmegen. Ik heb daar een opleiding pedagogische wetenschappen en onderwijskunde gevolgd en ben vervolgens afgestudeerd in de Positieve Psychologie. Van daaruit ben ik gaan werken in de psychiatrie, zowel in de eerste als tweede-lijn GGZ. Sinds een paar jaar werk ik samen met een arts/psychotherapeut van lichtend inzicht en werk ik voornamelijk psychotherapeutisch. De homeopathie zet ik nog in wanneer blokkades een persoonlijke ontwikkeling op het gebied van inzicht en bewustwording in de weg staan.

Mijn uitgangspunt in al mijn werkzaamheden is dat de ware aard van de mens achter zijn persoonlijkheid en gedrag gezien moet worden om tot een wezenlijk contact te komen. En alleen in de aanwezigheid van dit essentiële en diepe contact is heling van de persoon mogelijk.

Oh, en niet onbelangrijk; als moeder van drie prachtige dochters en oma van vier kleinkinderen voel ik mij dankbaar voor zoveel mogelijkheden het menszijn in alle facetten van het leven mee te maken.

Opleidingen/Kennis

Master Positieve Psychologie
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
Klassieke Homeopathie Leuven, Belgie
Davis Dyslexie Counseling
Natural Horsemanship

Werkervaring
Positief Psycholoog
Psychotherapeutische behandeling in GGZ, eerste- en tweede-lijn
Orthopedagoog
Diagnostiek, (neuro)psychologisch onderzoek
Interim manager in de Zorg

Geeft les in:

Psychosociale Basiskennis

Foto cas Cas RooseboomMeer info

Biografie

Mijn naam is Cas Rooseboom, ik ben Acupuncturist en Structural Bodyworker.

Na studies Chinese Medicijnen en Sport, Acupunctuur en Fascia Release wilde ik graag mijn kennis delen. Daarvoor heb ik Centrum Acupunctuur Stucturele integratie, cas-amsterdam.com, opgericht. Hier werk ik samen met mijn partner Sylvia Musmin, Structural Integrator en andere gezondheidsproffesionals aan duurzame gezondheid.

Ik vind het belangrijk dat je lichaam zelf leert hoe het in balans kan blijven om zo je gezondheid in eigen hand te nemen.

Sinds 1992 beoefen ik Taichi, Wat begon als een training om mijzelf weerbaar te maken, ontwikkelde zich tot een dagelijkse routine om mijn gezondheid te onderhouden

Naast cas-amsterdam.com hebben Sylvia en Cas ook massageopjewerk.com, een massage bedrijf dat bedrijven ondersteund hun personeel fit en lichaamsbewust te houden. En ziekte verzuim te voorkomen. Hiervoor gebruiken zij een traditionele Chinese kruk massage, een vitaliserende actieve massage die zowel de masseur als de client uitdaagt een gezonde en efficiënte zit/werk houding aan te nemen. Sinds 5 jaar masseert massageopjewerk ook het kantoor personeel van Con Amore.


Vanaf 2006 praktiseert Cas
Docent Taichi, Qigong, Gongfu, Yoga en Meditatie
Traditionele Chinese Kruk massage
Acupunctuur
Fascia Release


Opleidingen/Kennis

Instituut voor Bouw-Kunst ontwikkeling
’t Tijdloze Uur
Oriental College (BA Chinese Medicine and Sport)
Acupunctuur (Qingbai)
Anatomy Trains Structural Strategies (map the pattern, shape the change)

Geeft les in:

Selfcare voor therapeuten

Esther van den enden 2020 Esther van den EndenMeer info

Biografie

Mijn naam is Esther van den Enden. Als kind wilde ik al huisarts te worden. Na mijn studie geneeskunde besloot ik eerst ervaring op te doen in de interne geneeskunde en daarmee een goede basis te leggen voor mijn toekomstige vak. Daarna liep het anders. Ik ging aan de slag als leidinggevende in het bedrijfsleven en later als projectleider en facilitator bij de rijksoverheid. Tot ik moeder werd, een burn-out kreeg en ik me realiseerde dat ik al heel lang niet meer mijn hart volgende maar vanuit mijn hoofd leefde en mezelf voorbij rende. Geïnspireerd door de therapeut die mij in deze fase begeleidde, besloot ik een beroepsopleiding tot therapeut en coach te volgen en een praktijk voor individuele therapie en coaching te starten. 

In 2010 richtte ik mijn bedrijf HuisartsenTeamwork op. Hierin kwamen al mijn voorgaande opleidingen en ervaring samen. Ik begeleid als (team)coach en procesbegeleider teams in huisartsenpraktijken. Dit werk geeft me een unieke kijk in de keuken van de huisarts. Elk team en elke vraag is steeds weer anders. En tegelijkertijd zijn er ook algemeen geldende thema’s die het succes van een team beïnvloeden of zelfs bepalen. Zoals groepsdynamiek, samenwerking en communicatie, leiderschap en leidinggeven. Ik voel me bevoorrecht huisartsen / praktijkhouders en hun teams te kunnen helpen het beter met elkaar te hebben.

Tegelijkertijd heb ik me ontwikkeld als docent. Daarbij vind ik het belangrijk dat er zoveel mogelijk ruimte is voor ervaringsgericht leren en participatie door de deelnemers. Ik wil deelnemers meegeven dat leren ook leuk is! Naast medische basiskennis geef ik les in improvisatietheater en gaandeweg ben ik die twee steeds meer gaan combineren: ik pas werkvormen, oefeningen en energizers uit de improwereld toe tijdens de les (en tijdens teamdagen). Want improviseren doen we de hele dag. Je bewust worden van je natuurlijk vermogen tot improviseren en dat leren inzetten, zorgt dat je flexibeler omgaat met alles wat op je pad komt en daardoor juist steviger staat in het hier en nu. 

Als docent medische basiskennis breng ik mijn passie en bewondering voor de mens in al zijn facetten graag over. Als je wat langer stilstaat bij de complexiteit van het leven kun je niet anders dan je verwonderen en verheugen dat het zo vaak zo goed gaat. Als docent wil ik inspireren en geïnspireerd worden. En dat mijn cursisten slagen voor mijn vak ;-).

Opleidingen/Kennis

Geneeskunde - Rijksuniversiteit Leiden (basisarts)
psychodynamische therapie - Academie voor Psychodynamica te Scherpenzeel
diverse cursussen op het gebied van coaching en therapie, waaronder systemische jaaropleiding, Rots en Water trainer, en Geweldloze Communicatie
Diverse workshops en cursussen improvisatietheater

werkervaring

AGNIO interne geneeskunde
Medisch adviseur, stafmedewerker, unitmanager bij verzekeringsmaatschappij
Projectleider, facilitator bij rijksoverhei
Therapeut, coach (eigen praktijk)
Docent medische basiskennis
Trainer / docent improvisatietheater
Teamcoach, procesbegeleider, trainer (zelfstandig ondernemer)

Geeft les in:

MBK pro

Vera van randwijck 2020 Vera van RandwijckMeer info

Biografie

Vera van Randwijck heeft voeding gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen. Daarna heeft ze de Pabo gehaald en mede een eigen school opgericht in Soest.

In 2011 is ze haar eigen praktijk voedingsadvies gestart. Ze heeft de opleiding tot orthomoleculair therapeut afgerond bij Ortho Linea en daarna ook de opleiding tot darmtherapeut. Sinds 2013 geeft ze les aan professionals over de basisprincipes van voeding en supplementen. Ook geeft ze les over de overgang, voeding en darmmicrobioom, supplementen, de vrouwelijke hormonen en voeding in relatie tot hart- en vaatziekten.

Ze is een inspirerende docent met veel kennis van zaken die ze graag deelt. Tijdens de les nodigt ze uit om vragen te stellen die uit je praktijk om zo de les goed aan te laten sluiten op de individuele behoefte en de eigen ervaringen.

Geeft les in:

Voeding - het fundament van gezondheid, Voeding - verbreed je visie

Joanneke de leeuw 2020Joanneke de LeeuwMeer info

Biografie

Mijn naam is Joanneke de Leeuw en ik ben GZ psycholoog. Sinds 2013 werk ik met veel plezier in mijn eigen praktijk in Groningen.  Mijn praktijk is gevestigd in een pand waar zowel regulier als complementair werkende therapeuten werken wat het een fijne plek maakt. 

In de universitaire opleiding psychologie en post doctorale opleiding tot GZ psycholoog lag de focus met name op het belang van wetenschappelijk onderzoek en “evidence based” werken.  Ik miste hierin de aandacht voor complementaire onderwerpen zoals bijv. de invloed van voeding, beweging, meditatie en yoga op de psyche en het lichaam. Daarom laat ik me op dit vlak regelmatig bijscholen en krijgen deze onderwerpen aandacht in het contact met cliënten. Hoewel alle kennis en ervaring die ik door de jaren heen heb opgedaan heel nuttig zijn, staat een goede therapeutische relatie voor mij voorop; werkelijke aandacht  en compassie voor de ander. Iets wat in geen enkel protocol te vangen is. Daarom spreekt mij de zienswijze van Con Amore zo aan en voel ik me hier thuis. Regulier en complementair hand in hand.

Naast het werken met cliënten geeft het mij veel voldoening om te werken met professionals. Binnen de ambulante en residentiële (jeugd)zorg heb ik als gedragswetenschapper pedagogisch werkers en gezinsvoogden inhoudelijk gecoacht, les gegeven en ondersteund.  Dit heb ik altijd als zeer inspirerend ervaren en ik vind het heerlijk om van elkaar te leren in een veilige en motiverende omgeving. Precies de reden waarom ik je graag zie in de lessen.

Opleidingen/Kennis

PABO
Ontwikkelingspsychologie
Klinische psychologie
Postdoctorale opleiding GZ psycholoog
Systeemtherapie
Oplossingsgerichte therapie
Mindfulnesstrainer
EMDR

Werkervaring:
Gezinsvoogd
Gedragswetenschapper pedagogisch werk

Gedragswetenschapper jeugdbescherming
GZ psycholoog binnen verschillende GGZ instellingen/praktijken
Eigen Praktijk generalistische ggz


Geeft les in:

PSBK Groningen

Wendy aldewereld 2020Wendy AldewereldMeer info

Biografie

Mijn naam is Wendy Aldewereld. Een paar jaar na mijn afstuderen als basisarts begon ik aan mijn specialisatie tot dermatoloog, maar helaas merkte ik dat er onvoldoende tijd was om aandacht te geven aan de mens achter de klacht. Aangezien dat voor mij de basis van de zorg is, gaf het werk me weinig voldoening en heb ik uiteindelijk besloten de opleiding niet af te ronden.

In de periode daarna werd het duidelijk dat ik niet meer als arts zou gaan werken. Ik volgde uit interesse een cursus over natuurvoeding en vervolgens een opleiding tot orthomoleculair therapeut. Sindsdien verdiep ik me graag in diverse complementaire geneeswijzen, omdat ik blij word van nieuwe inzichten die mijn (inmiddels holistische) beeld van de mens en de geneeskunde verbreden en verdiepen. Ik blijf daarin wel kritisch, ik wil weten hóe iets werkt en ook wat de wetenschappelijke onderbouwing is.

Een baan als docent medische kennis bij een opleiding voor hbo-verpleegkundigen leerde mij dat lesgeven het leukste is dat er bestaat! Ik vind het geweldig om studenten te helpen begrijpen hoe bijzonder mooi het menselijk lichaam functioneert, hoe alle processen op elkaar ingrijpen en wat er daarbij mis kan gaan.

Bij het lesgeven bij Con Amore komen mijn interesses samen. Ik kijk ernaar uit jullie in de les te ontmoeten en te inspireren en ook van jullie (complementaire) kennis en kunde te mogen leren!

Opleidingen/Kennis

Geneeskunde (afgestudeerd als basisarts, niet meer praktiserend)

Orthomoleculaire therapie volgens de kPNI

Epigenetisch therapeut

Biofeedback

Basis didactische bekwaamheid

Geeft les in:

MBK Pro

Jeanine pothuizenJeanine PothuizenMeer info

Opleidingen/Kennis

Impact Academy - Klimaatpsycholoog
Stichting KlimaatGesprekken - Klimaatcoach
De Verborgen Impact - gecertificeerd trainer
Insights Discovery - Geaccrediteerde facilitatorRadboud University - Msc, organisational psychology

Werkervaring
Specialties:
klimaatpsychologie
verandermanager
begeleiding bij organisatieontwikkeling
managementontwikkeling
training
coaching 

KlimaatGesprekken - Senior Klimaatcoach
De Verandercoach - Zelfstandige in klimaatcoaching, veranderopdrachten en teambegeleiding
De Verborgen Impact - Trainer
Hiemstra & De Vries - Senior Organisatieadviseur

Rembrandt zegers 2020Rembrandt ZegersMeer info

Biografie

Mijn naam is Rembrandt Zegers (63) en ik werk als organisatieadviseur en begeleider. In 2018 ben ik begonnen met de Klimaatpsychologie Alliantie Nederland naar het voorbeeld van de Engelse evenknie, die al veel langer bestaat.

Ik heb altijd interesse gehad in het leven, in hoe organisaties en de maatschappij functioneren en in diepere overwegingen, gevoelens en emoties van anderen en mijzelf. Ik kon niet kiezen dus heb het maar allemaal gestudeerd. Tijdens mijn studies in Utrecht (Biologie) en Rotterdam (Bedrijfskunde) trainde ik als Gestalt-therapeut (Amsterdam) en later Psychosynthese-therapeut (London). Ook trainde ik bij het Tavistock Institute in London in Systemisch werken. 

Na mijn Biologiestudie begon ik met werken in natuur- en milieueducatie (SME) als voorlichter en trainer (IVN). Na Rotterdam (Bedrijfskunde) hielp ik medewerkers in bedrijven helpen met het oplossen van allerlei productie- en procesproblemen (Stichting Kwaliteitsdienst). Vandaar uit groeide ik door als organisatieadviseur en werkte ook veel internationaal op gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling (Ernst &Young), terwijl ik er lange tijd een eigen therapie en coaching praktijk naast ben blijven doen. De natuur- en milieukant kwam eind 2010 weer helemaal bij me terug en bracht me bij Greenpeace International waar ik van 2011 tot en met 2017 aan verbonden was als manager/directeur.

Mijn vrouw Alison is Engels – ik ontmoette haar in London - en wij hebben één zoon (Otto), die autistisch is. Omdat ik zijn mentor en bewindvoerder ben heb ik veel geleerd over autisme en wat het betekent om autisme te ‘hebben’ in onze maatschappij. En het is bijzonder maar waar (toeval bestaat niet) dat mijn vrouw met kinderen werkt met ‘special needs’ waaronder kinderen met autisme, of meervoudige beperkingen.

Ik heb zowel voor Ernst en Young als voor Greenpeace ook veel gereisd en ben daarom in aanraking gekomen met verschillende culturen (en heel uiteenlopende opvattingen en manieren van doen), o.a. Rusland, Zuid Afrika, Canada, Tsjechië, Zuid Amerika. 

Buiten mijn werk heb ik psychologisch onderzoek gedaan naar ‘onze relatie met de natuur’ en ben ik daar (op een haar na) op gepromoveerd (alweer in Engeland, namelijk Bristol).

Opleidingen/Kennis

- Systemische werken (Tavistock Institute of Human Relations)
- Gestaltpsychologie (NSG)
- Psychosynthese (London Institute)
- Bedrijfskunde
- Voorlichtingskunde
- Biofysica

Werkervaring

- Klimaatpsychologie Alliantie Nederland
- Greenpeace International
- Ernst & Young
- Therapiepraktijk Rembrandt Zegers
- Universiteit Groningen
- KDI
- IVN
- SME

Geeft les in:

Klimaatangst, een verborgen angst

Ninavandenberg2018Nina van den BergMeer info

Biografie

Ik ben afgestudeerd antropoloog, met een specialisatie in gender en seksualiteit. Een thema dat me zowel persoonlijk als professioneel aan het hart gaat: ik geef les aan studenten van verschillende universitaire opleidingen. Over seksuele variaties en parafiliën, over gender diversiteit en intersekse ervaringen; alles met een sociaal-wetenschappelijke bril op en met aandacht voor persoonlijke ervaringen met deze thema's. Naast het lesgeven, werk ik in de Amsterdamse Zuidas als projectmanager Duurzaamheid. Met en voor de bedrijven in het gebied doe ik projecten gerelateerd aan energie, logistiek en circulariteit.

Opleidingen/Kennis

Universiteit van Amsterdam - Msc Gender, Sexuality and Society
Universtiteit van Amsterdam - Cultural Anthropology and Development Sociology

Werkervaring

Projectmanager - Green Business Club Zuidas
George Mosse Fonds - Bestuurslid
Universiteit van Amsterdam - Docent

Geeft les in:

Gender en seksuele diversiteit in je praktijk
Peter Peter VermeirenMeer info

Biografie

Peter Vermeiren is 20 jaar werkzaam geweest als fysiotherapeut, manueel therapeut. Sinds 2007 is hij ondernemer en adviseur in digital health. Gedragsverandering en een holistische benadering van (chronische) pijnklachten zijn daarbij de centrale thema's. Hij is daarnaast meditatie- en ademtrainer. Hij is sinds 2015 betrokken bij het wetenschappelijke project Selfback.eu. Dit project is een consortium van 5 universiteiten en 2 bedrijven om een app te ontwikkelen gericht op gedragsverandering bij lage rugpijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Opleidingen/Kennis

Hogeschool van Utrecht - B.S. Physical Therapy/Therapist 

Geeft les in:

Lage rugpijn - een holistische benadering
Davida profielfotoDavida MelsMeer info

Biografie

Mijn naam is Davida Mels
Vanaf 8-jarige leeftijd wilde ik geneeskunde studeren. Ik zag mezelf in een jeep als arts door de bush in Afrika zag rijden. Het avontuur en contact maken met andere mensen uit andere culturen sprak me al jong erg aan. 
Ik ben 2 keer uitgeloot voor geneeskunde. Dat was in eerste instantie een enorme tegenvaller. Mijn droom als arts in het buitenland wat ik als een soort roeping/ bestemming voor mijn leven zag, viel in duigen. 
Ik kon me herpakken en koos voor Gezondheidswetenschappen in Maastricht met als afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde. Deze afstudeerrichting is vergelijkbaar met klinische psychologie. Achteraf gezien denk ik dat het ‘uitgeloot zijn’ een goede wending heeft gegeven aan mijn leven, omdat het werken als psycholoog beter bij me past dan werken als arts. 
Ik heb in mijn opleiding mijn interesse in andere culturen kwijt gekund in een bachelor scriptie over ‘de westerse psychiatrie in de Afrikaanse cultuur’ en een afstudeerscriptie over vluchtelingenjongeren. Na mijn opleiding kon ik deze interesse kwijt in het werken als psycholoog met volwassen vluchtelingen. Naast mijn werk heb ik veel gereisd.
Een volgende ‘carrierestap’ was werken in een doventeam waarbij psychologische hulp werd gegeven aan dove of slechthorende volwassenen. Ik werkte veel samen met tolken en leerde zelf ook gebarentaal. Het werken met dove mensen was een nieuwe wereld voor mij. Ik kwam in aanraking met een heel andere cultuur met eigen gebruiken, interactie en omgangsvormen. 
De laatste grote stap die ik maakte in de hulpverlening was de overstap naar het werken met kinderen en jeugdigen. Dit doe ik sinds 2006 in Zwolle en hier ligt echt mijn hart. Ik heb tijdens het werken met deze doelgroep verschillende opleidingen gevolgd, waaronder de opleiding tot GZ-psycholoog, opleiding tot cognitief gedragstherapeut, EMDR basisopleiding, systeemgericht werken, oplossingsgerichte therapie en afgelopen jaar de eenjarige opleiding spelpsychotherapie. Ik werkte bij verschillende instellingen in Zwolle en een periode in een outreachend bemoeizorg team (FACT methodiek). 
Wat me aanspreekt aan zowel werken met mensen uit een andere cultuur, werken met dove of slechthorende mensen als werken met kinderen en jeugdigen is op creatieve wijze contact maken en op creatieve wijze de theoretische kennis vertalen naar de praktijk. Dat ondersteun ik graag met metaforen, tekeningen, poppetjes enz. zodat de ander het ook echt begrijpt en er iets mee kan. 
Door de jaren heen heb ik ervaren dat het werkt om naast clienten staan, echt aan te sluiten en te werken met je hart. Het is belangrijk het systeem te betrekken en outreachend te werken wanneer dat nodig is. Een goede theoretische ondergrond is belangrijk, maar ook ‘out of the box’ kunnen denken en creatief met alle kennis kunnen omgaan, zodat het ook werkt in de praktijk. In de loop van de tijd ben ik ook steeds ‘holistischer’ gaan werken. De problematiek of hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken bekijken en wanneer nodig vanuit verschillende invalshoeken behandelen. 
Graag wil ik deze kennis en ervaring delen met collega’s uit het werkveld. Dat is de reden dat ik heb gekozen voor het geven van de opleiding psychosociale basiskennis bij Con Amore. 
Ik zie er naar uit jullie in de lessen te ontmoeten en hoop ook van jullie te leren. 

Opleidingen/Kennis

Geestelijke Gezondheidkunde.
Oplossingsgerichte therapie.
Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog.
Postdoctorale opleiding Cognitieve Gedragstherapie
Postdoctorale opleiding Speltherapie
Basiscursus EMDR

Werkervaring:

GZ-psycholoog Kinder en jeugdpsychiatrie
Psycholoog Doventeam
Psycholoog afdeling volwassenen Sociale Psychiatrie

Geeft les in:

Psychosociale Basiskennis Pro

Margreet roelsMargreet RoelsMeer info

Biografie

Ik ben ervan overtuigd dat je relaxter bent als
je het financiële deel van je bedrijf 'in de vingers' hebt.

En daar, daar ga ik voor!

Ik ben Margreet Roels en ik kom uit een ondernemersgezin. Er werd hard gewerkt. Ik leerde al jong dat je alleen geld mag lenen voor een huis en dat je voor alle andere dingen moet sparen. Op school bleek dat ik cijfermatig was ingesteld en dat ik analytisch kon denken. Met de vakken Handelswetenschappen en Economie is, achteraf, op de middelbare school al de basis gelegd voor wat ik nu doe.

Na mijn opleiding bij Schoevers heb ik een paar jaar bij de Rabobank gewerkt en ben daarna in het bedrijfsleven beland. Ik heb 18 jaar bij Groothandel Vegro op diverse afdelingen gewerkt en daarna 15 jaar als financieel controller bij Jacosol Nederland. Met heel veel plezier heb ik voor en bij deze bedrijven gewerkt.

In mijn laatste functie had ik o.a. contact met klanten en leveranciers en toen viel het mij op dat lang niet iedereen de boekhouding op orde had. Regelmatig zei ik tegen mijn collega “wat zou ik daar graag de boekhouding op de rit willen zetten!”

In 2016 heb ik de stap gezet om voor mijzelf te beginnen. En ja, ik zét nu boekhoudingen op de rit. Toen ik me tijdens een opleiding in 2017 bewust werd dat omgaan met geld voor ondernemers ook nogal een ding is, was mijn toekomst duidelijk: Ondernemers grip geven op hun geld én administratie.

We zijn nu een paar jaar verder.
Met veel plezier leer ik ondernemers grip te krijgen op hun financiën.

Mijn kracht is dat ik dit financiële deel makkelijker maak. Begrijpelijk én praktisch uitvoerbaar. En met de nodige humor zorg ik ervoor dat het ook nog leuk wordt.

Het geeft mij veel energie als een ondernemer een zucht van verlichting slaakt en zegt: ‘Ik heb het onder controle. Wat een rust. Wat ben ik blij met jou!’ Daar word ik gelukkig van.

Naast individuele coaching, geef ik groepslessen, schrijf ik boeken en maak ik tools op maat. Ook geef ik met veel plezier gastlessen bij het ROC om de studenten financieel inzicht te geven.

Geeft les in:

Financiële basiskennis voor therapeuten

Screenshot 2020 08 28 at 15.03.43Lori PostemaMeer info

Biografie

Ik ben altijd al breed geïnteresseerd geweest en vanaf de start van mijn studie geneeskunde heb ik me daarnaast op verschillende thema’s gericht. Zo heb ik interdisciplinaire vakken gevolgd, ben ik jarenlang actief geweest voor artsen-vredesorganisaties en ben ik tijdens reizen in aanraking gekomen met ‘groene’ thema’s als permacultuur (een vorm van het natuurlijk verbouwen van voedsel) en voedselbossen. Na mijn opleiding heb ik meerdere jaren in Zwitserland gewoond, waar ik met veel plezier werkte als arts en psychotherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In Zwitserland heb ik sommige interesses weer op een andere manier leren kennen. Bijvoorbeeld verschillende vormen van natuurinclusieve landbouw. Ook in de landbouw blijkt een bredere kijk veel voordelen op te leveren ten opzichte van korte termijn oplossingen.  In Zwitserland bleek er verder redelijk wat kennis te zijn en vooral meer gebruik gemaakt te worden van fytotherapie (kruidengeneeskunde) dan in Nederland. Ook in de reguliere geneeskunde. Ik heb daar, naast een deel van een psychotherapie-opleiding, meerdere cursussen (evidence based) fytotherapie voor artsen kunnen volgen. Terug in Nederland heb ik me, nadat ik zelf een zoon kreeg, (verder) verdiept in de ontwikkeling van kleine kinderen en heb ik een tijd als consultatiebureau-arts gewerkt. Ik merkte dat ik zelf als moeder er tegen aan liep het gevoel te hebben dat de maatschappij voor een deel eigenlijk helemaal niet ingericht is op een ontspannen start van een mensen-/vader-/moederleven. Dit terwijl de wetenschap er ondertussen uit is dat de eerste 1000 dagen (inclusief zwangerschap) zowel voor fysieke als mentale gezondheid de belangrijkste van het leven blijken te zijn. Ik heb zelf een jaar pas op de plaats gemaakt en heb onder andere een cursus draagadvies voor zorgprofessionals gevolgd, nadat ik ontdekte hoe heerlijk (en gezond) dragen voor ouder en kind kunnen zijn. 

Er zijn tijden geweest in mijn leven en tijdens mijn studie dat ik mijn brede interesse als last heb ervaren of dit mij letterlijk verteld is. Op het moment wil ik het juist als kracht inzetten. Ik ben iemand die graag kennis verbindt en overkoepelend kijkt. Ik interesseer me voor de gezondheid van een individu en óók voor de gezondheid van de wereld als geheel. Ik probeer op zoek te gaan naar de punten waar alles samen lijkt te komen. Op onze aardbol staat weinig los van elkaar. Lesgeven bij con amore zie ik als een van de mogelijkheden tot verbinding en het bundelen van de sterke kanten van verschillende invalshoeken. 

Geeft les in:

MBK Pro & PSBK Pro