Ico 19 dark
Img 27

Con Amore - Met liefdevolle aandacht

Bekijk hier een korte film waarin de familie achter Con Amore vertelt over het ontstaan van het bedrijf.


“Ziekte is de belangrijkste opvoeder in het leven.” Een uitspraak van de grondlegger van Con Amore: regulier en antroposofisch arts Albert Jansen. “Zodra je vergeet wie je werkelijk bent en daar niet meer naar leeft, treedt ziekte op om je hieraan te herinneren.” Zo kunnen eczeem, kanker en hartfalen tekenen zijn van stress, langdurige en chronische depressie of onderdrukte boosheid en ergernis. Lees verder.

In de reguliere zorg is de holistische kijk op genezen (nog) niet ingebed. Reguliere artsen behandelen het fysieke aspect, niet de mens in zijn totaliteit. Dit leidt tot afhankelijkheid van medicijnen en door de bijwerkingen tot nóg meer ziekte. Op spoedeisende en levensgevaarlijke situaties na, zijn de middelen vrijwel altijd beperkt tot symptoombestrijding. En spectaculaire genezingen? Dat zijn medische wonderen, toch?

Wanneer we enkel de lichamelijke klacht aanpakken en niet de oorzaak, blijven klachten chronisch. De werkdruk van artsen wordt hoger en de wachtkamers raken voller. Want ondanks meer onderzoek, steeds betere apparatuur en gigantische uitgaven worden we alleen maar zieker.

Een brug tussen reguliere en complementaire geneeskunde

Con Amore wil dat veranderen. Hoe mooi zou het zijn als zorgprofessionals niet alleen gespecialiseerd zijn in één aspect van de zorg, maar in de basis al over meer holistische kennis beschikken? Door een mix van reguliere en complementaire zorgprofessionals in de klassen, wordt er een brug geslagen tussen deze twee werelden. We geloven dat we elkaar kunnen aanvullen. Met onze opleidingen Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis (HBO-niveau) leiden we zorgprofessionals op tot zorgverleners met zelfvertrouwen en de nodige skills.

Hèt medicijn tegen ziekte

Liefde in de geneeskunde is hard nodig, vindt Albert. Volgens hem is liefde hèt medicijn tegen ziekte. Liefde voor jezelf, en een liefdevolle benadering van de arts. Dat wil zeggen: met inlevingsvermogen en betrokkenheid. “We moeten verder kijken dan de lichamelijke klacht. Ons afvragen wie de patiënt is. Hoe denkt iemand over zichzelf? Wat voor levensstijl houdt hij of zij erop na? Wat veroorzaakt de ziekte?”

Albert werkte twintig jaar lang als arts in een antroposofisch gezondheidscentrum, zag duizenden patiënten en werd uiteindelijk zelf ziek. Een burn-out dwong hem tot zelfonderzoek. Op advies van zijn laatste patiënt – een hoogbejaarde kunstschilder – richtte hij een atelier in, maakte fietstochten door de Provence en dacht na over hoe hij zichzelf kon genezen.

Con Amore: met liefde uitgevoerd

Genezen is het proces van re-creatie, ontdekte hij. Jezelf herscheppen. Wat is je ideaalbeeld en hoe pas je je levenswijze daarop aan? “Ik wil een stralend mens zijn die volgens de principes van liefde geneest”, zei hij vanuit zijn eigen ideaalbeeld. Deze ‘Scheppingstherapie’ werd een van de methodes voor de nieuwe antroposofische praktijk, die hij samen met zijn vrouw Rinkse startte. Rinkse is van huis uit verpleegkundige en complementair therapeut.

De praktijk kreeg de naam Con Amore, Italiaans voor ‘iets wat met liefde wordt uitgevoerd’. Samen hielpen ze menig patiënten van hun klachten af, volgens de principes van de Scheppingstherapie, in combinatie met De Helende Reis (Brandon Bays: linkje). Mensen genazen onder andere van tumoren, abcessen, migraine, depressie, burn-out en artrose.

Ziek, Beter, Best

Over de positieve en soms spectaculaire genezingen schreef Albert het e-boek Ziek, Beter, Best: “Het is wonderbaarlijk wat er gebeurt als patiënten hun leven in eigen hand nemen en contact maken met het vreugdevolle en levendige deel in zichzelf, wat altijd aanwezig is. Een goede arts of therapeut is eigenlijk een relatietherapeut, die patiënten helpt om de verstoorde relatie met zichzelf te herstellen.”

In 2010 ontwikkelen ze samen een opleiding medische basiskennis, als antwoord op de vraag van verschillende therapeuten. Een MBK-opleiding waar ruimte is voor dialoog en een holistische visie. Waar artsen met begrip en sympathie voor complementair therapeuten en reguliere zorgprofessionals lesgeven.

Het ontstaan van MBK

Eerst organiseren ze alles binnen de opleiding zelf, van lesgeven tot aan de diploma-uitreikingen. In 2013 neemt hun dochter Rose, die psycholoog is, de vereiste accreditatieprocedure op zich om erkend te worden door zorgverzekeraars. Ook ontwikkelt ze de PSBK, die ze vervolgens laat accrediteren. Zo komt Con Amore in de gewenste stroomversnelling.

Albert en Rinske geven les door het hele land. Hun zoon Sylvester, bedrijfskundige, neemt de kantoortaken op zich. Nieuwe docenten sluiten zich aan bij het team: allen ervaren artsen, psychologen en psychotherapeuten met liefde voor het complementaire veld.

In 2015 krijgt Con Amore onder leiding van Sylvester – de huidige directeur – een kwaliteitsimpuls. Samen met zijn vader legde hij de verbinding met beroepsverenigingen en organisaties. Met zijn IT-achtergrond automatiseert hij het lesconcept van Albert in een online leeromgeving. Ook ontwikkelt hij een werkklimaat in lijn met de visie van zijn vader. Zo krijgen werknemers op de backoffice gezonde lunches, gemaakt door kok en service topper Maarten van Engelen en Chinese massages van Cas Rooseboom.

Inmiddels werken er 22 docenten bij Con Amore, waaronder Albert en Rose (PSBK). Rinske en Albert geven af en toe nascholing en zijn betrokken op afstand. Op onze backoffice werken tien mensen. Ze ontwikkelen lessen en nascholingen, organiseren de planning en externe communicatie, zoals het bijhouden van ons eigen en veelgelezen blog: http://blog.conamore.com/

Verder professionaliseren we de opleidingen met onze nascholingen. We ontwikkelen geaccrediteerde cursussen die aansluiten bij de behoeftes en interesses van studenten. Ook onderzoeken we mogelijkheden om cursussen voor bedrijven en geïnteresseerde consumenten te ontwikkelen. Met trots kunnen we zeggen dat Con Amore leidend is op het gebied van MBK- en PSBK-opleidingen.

Con amore oudersOverons 2Overons 3

Uniek Lesconcept

Het lesconcept van Con Amore verschilt op een aantal vlakken van de tradionele manier van lesgeven.

lees meer

Het verschil tussen accreditaties

Con Amore heeft 3 accreditaties op de opleidingen MBK & PSBK. De instanties toetsen de PLATO-normen, maar hebben ook enkele verschillen.

Lees meer

Verschil tussen hoofd- en bijzaken

In het studieconcept van Con Amore maken we een verschil tussen hoofd- en bijzaken in de stof. Hierdoor wordt de essentie naar boven gehaald

Lees meer

Filosofie van Albert Jansen

Lees hier over hoe Con Amore en de missie die wij nastreven is ontstaan.

Lees meer

Onze mensen die het mogelijk maken