Img 27
Psbk icon

Psychosociale Basiskennis 

Ben je coach/therapeut of wil je dit in de toekomst worden? Ben je gefascineerd door de menselijke psyche en wil je hier meer over leren? Lees alles over de inhoud en aanpak van onze opleiding. 

 • De opleiding Psychosociale Basiskennis (klassikaal of online te volgen) staat bekend als dé kennis opleiding voor gezondheidsprofessionals die in de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg werken. De opleiding is ook geschikt voor mensen die zich willen omscholen en alles willen leren over de wonderlijke werking van de menselijke geest, de psyche. 


  Wat leer je?
  In 12 lesdagen verdeeld over 1 jaar leer je alles over psychische processen en de invloed van de geest op het lichaam. Deze kennis is van belang om een betrouwbaar en compleet beeld van je cliënten te kunnen vormen. Ook leer je psychische klachten herkennen en verklaren. Je doet gedegen kennis op in het vakgebied psychologie en krijgt les in psychopathologie, ontwikkelingspsychologie, biopsychologie en alarmsymptomen. Ook behandelen de docenten onderwerpen zoals het menselijk geheugen en hoe we in staat zijn om te leren. Er wordt door ervaren psychologen lesgegeven in persoonlijkheid, intelligentie, emoties, geheugen en ouderdom. Ook gespreksvaardigheden en de verbinding leggen met de eerstelijnszorg komen voorbij. Daarnaast staan we stil bij ethiek en jouw houding als coach of therapeut tegenover je cliënten. 


  In het kort 

  •  De opleiding Psychosociale Basiskennis bestaat uit een gedeelte thuisstudie en 12 lesdagen (op locatie of online), verdeeld over 1 studiejaar.

  •  Bij elke lesdag hoort een set met studievragen, waar je in je eigen tempo aan werkt in onze online leeromgeving, waar je direct toegang tot krijgt na je inschrijving.

  •  Onze lessen zijn praktijkgericht; er worden realistische situaties rond patiënten en zorgprofessionals besproken. 

  •  Je krijgt les van ons team aan ervaren en bevlogen docenten: o.a. holistische artsen, multidisciplinaire therapeuten en psychologen met ervaring in het complementaire veld. 

  •  40 ECTs en volledig CPION/SNRO geaccrediteerd: Psychosociale Basiskennis is een onderdeel van het benodigde portfolio voor vergoeding door zorgverzekeraars. Wat betekent dat je na het behalen van je diploma je cliënten kunt aanbieden om de kosten van jouw diensten te declareren bij hun zorgverzekeraar. 

  •  Je kunt bij ons gespreid betalen zonder extra kosten.


  Klassikale lessen 
  Je kunt deze opleiding bij ons online of klassikaal volgen. Als je kiest voor een klassikale opleiding en er kan een les om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld een Lockdown) niet doorgaan, dan mag je zelf kiezen:  je volgt de les online of je haalt de les op een later moment klassikaal in. Wij staan er zeer flexibel in en denken graag mee met onze studenten. Onze docenten kijken er trouwens ook enorm naar uit om weer voor de klas te mogen staan! Je kunt je inschrijven voor een klassikale les op 1 van onze vele locaties: Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Capelle a/d Ijssel, Utrecht of Zwolle. 


  Online opleiding, iets voor jou?
  Wil jij liever online les krijgen van onze bevlogen docenten? Kies dan voor een online opleiding. In ons digitale klaslokaal volg je samen met je klasgenoten de les, ieder vanachter de eigen computer. Je kunt de docent dus ook direct vragen stellen. Onze digitale lessen zijn klassikaal en interactief. Er wordt rekening gehouden met extra pauzes en onze docenten zullen je door middel van 'energizers' en oefeningen bij de les houden. Ook begeleiden onze studiecoaches je om jouw online opleiding zo soepel en effectief mogelijk te laten verlopen. 


  Wil je zelf ervaren of online studeren iets voor jou is? Meld je aan voor onze online open avond: de Con Amore Online Experience.


  Contact met studiecoach
  Heb je nog vragen? Neem gerust contact op of plan een gratis consult met een van onze studiecoaches. Op werkdagen van 9:00 tot 15:00 staat er altijd iemand voor je klaar om je vragen te beantwoorden: 085 401 9368 of mail naar info@conamore.com. Heb je vragen over ons beleid wat betreft COVID-19? Lees onze laatste update hier


  Gratis: De A tot Z gids voor de beginnend therapeut
  Ben jij beginnend therapeut of coach en wil je meer leren over de wereld van de complementaire zorg? Download gratis onze A-Z gids
   


  Scroll naar beneden voor meer informatie...

 • Accreditaties door
 • CPION
 • SNRO PSBK

Binnen 12 lesdagen een erkend diploma Psychosociale Basiskennis 

De opleiding Psychosociale Basiskennis bestaat uit 12 lesdagen verdeeld over 1 jaar. Bij elke lesdag hoort een set met studievragen, waar je in je eigen tempo aan werkt in onze online leeromgeving. Tijdens de les kun je met je vragen terecht bij onze ervaren docenten: stuk voor stuk gepassioneerde psychologen die betrokken zijn bij het complementaire veld. De thuis bestudeerde onderwerpen worden tijdens de les tot leven gebracht door middel van interactieve werkvormen. Aan het eind van de lesdag worden de onderwerpen getoetst aan de hand van een korte kennistoets. Na afronding van de opleiding ontvang je een door CPION / SNRO / V&V geaccrediteerd diploma, erkend door zorgverzekeraars.

Wil je de Psychosociale Basiskennis sneller behalen in ons versnelde traject? Klik dan hier.

Opbouw lesprogramma

Veel opleidingen gebruiken waardevolle lesdagen om gezamenlijk theorie te bespreken die je net zo goed thuis kunt bestuderen. Con Amore pakt het anders aan. Onze lessen zijn praktijkgericht en draaien om realistische situaties rond patiënten en gezondheidsprofessionals. Zo doe je snel nieuwe kennis en inzichten op en leer je ze meteen op de juiste manier toepassen.

Thema’s van lesdagen:

 1. Nederlandse Gezondheidszorg


  Tijdens deze lesdag maak je kennis met de Nederlandse gezondheidszorg. Onderwerpen die op het programma staan, zijn onder andere:
  * de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland
  * samenwerking tussen reguliere en complementaire zorg
  * het diagnostische proces in de reguliere gezondheidszorg 
  * gespreksvaardigheden en therapeutische houding
  * grenzen van je eigen vakgebied
  * medisch ethische kwesties.
  * informatievaardigheden
  * integratieve geneeskunde
  * SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)

 2. Psyche

  Tijdens deze lesdag maak je kennis met de psyche. Je leert over de psychosociale basiskennis, de basis van psychopathologie en het verschil tussen normale en abnormale ontwikkeling van de psyche. Tijdens deze lesdag wordt er onder andere aandacht besteed aan verschillende psychologische perspectieven, theorieën, interventies en behandelmethoden. Daarnaast staat een inleiding over psychofarmacologie (psychiatrische geneesmiddelenleer) op het programma.

 3. Biopsychologie

  In de les biopsychologie wordt duidelijk hoe de interactie tussen biologie, gedrag en de omgeving verloopt. Daarvoor nemen we een kijkje in de hersenen, zoomen we in op het endocriene systeem en wordt het duidelijk hoe de sensorische prikkelverwerking verloopt. Tijdens de les wordt je bewust van persoonlijke perceptie, interpretatie en het psychologische proces van oordeelsvorming. Tevens krijg je inzicht in de drijfveren van de mens, snap je meer over hoe de emoties gedrag beïnvloeden en krijg je kennis van biopsychologische factoren die psychopathologie kunnen uitlokken. Daarnaast zal uitgebreid aandacht worden besteed aan stress en de invloed van stress op gezondheid en welzijn.

 4. Persoonlijkheid en intelligentie

  Tijdens deze les wordt uitgelegd wat persoonlijkheid is en wat de verschillende persoonlijkheidsstoornissen inhouden. Daarbij is er aandacht voor de sociale interactie en de invloed op de perssoonlijkheidsontwikkeling. Verder wordt er gekeken naar het begrip intelligentie en wat dit precies inhoudt. En is er aandacht voor het denkproces, met de bijbehorende heuristieken en bias.

 5. Leren

  Tijdens deze les leer je over conditionering en de bijbehorende concepten (denk aan: trial and error, positieve bekrachtiging, shaping, en de skinnerbox). Verder leer je over de werking en de verschillende aspecten van cognitieve gedragstherapie (denk aan: systematische desensitisatie, exposure, functieanalyse en betekenisanalyse). Je gaat in de les praktisch aan de slag met CGT technieken en leert hoe je die in je eigen praktijk kan toepassen.

 6. Ontwikkelingspsychologie

  Tijdens deze les wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van kinderen en een aantal theorieën hieromtrent (denk aan: hechtingsstijl, opvoeding, en de invloed van de sociale en culturele omgeving). In het tweede deel van de les komen een aantal stoornissen bij kinderen en adolescenten (denk aan: autismespectrumstoornis, gedragsstoornissen en ticstoornissen) aan bod. Tot slot worden verschillende vormen van mishandeling besproken en het effect op de ontwikkeling.

 7. Psychopathologie I

  Tijdens deze les komen de volgende psychische stoornissen aan bod: angststoornissen, stemmingsstoornissen, slaap-waakstoornissen en obsessief-compulsieve stoornis.

 8. Psychopathologie II

  Tijdens deze les komen de volgende psychische stoornissen aan bod: verslavingsproblematiek, impulsbeheersingsstoornissen, eetstoornissen, somatische-symptoom stoornissen, stoornissen rond de seksualiteit en sekse.

 9. Geheugen en Ouderdom

  Tijdens deze les leer je over de verschillende stadia, functies en onderdelen van het geheugen. Er wordt ook aandacht besteed aan Dementie, een stoornis waarbij het geheugen ons in de steek laat. Verwarring is hierbij het hoofdthema, vandaar dat ook de volgende onderwerpen aan bod komen: dissociatieve stoornissen, delier, neurocognitieve stoornissen, schizofrenie, en psychoses

 10. Somatiek I

  Tijdens deze les maak je kennis met een aantal basisbegrippen uit de somatische ziekteleer, inclusief een introductie in de farmacologie.
  Je krijgt een globaal overzicht over hoe het menselijk lichaam is opgebouwd, waarna we inzoomen op orgaanstelsels in de borstholte:
  luchtwegen en hart en vaatstelsel (inclusief bloed).

 11. Somatiek II

  Je krijgt een algemene inleiding tumorleer, waarin je leert hoe kanker ontstaat en wat
  de rol van het afweersysteem is daarbij. De buikorganen (spijsverteringsen voortplantingsstelsel) bespreken we in vogelvlucht, waarna we
  uitgebreider stil staan bij de twee regelsystemen van ons lichaam: zenuwstelsel en hormoonstelsel.

 12. Alarmsymptomen

  Tijdens deze afsluitende les worden de belangrijkste onderwerpen uit de voorgaande
  lessen nogmaals behandeld.

Gemiddeld tien uur thuisstudie per week

De studiebelasting hangt onder andere af van je vooropleiding, kennis, ervaring en fysieke conditie. Als je een maand voor een lesdag begint met vragen beantwoorden, is de studiebelasting gemiddeld tien uur per week.

Toetsing verspreid over het hele jaar

In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast casus-presentaties en kennistoetsen per module nu ook een kennistoets tijdens de laatste lesdag over de alarmsymptomen volgens de normen van PLATO. De druk wordt op deze manier verdeeld over 12 lessen in plaats van gecentreerd in 1 eindexamen.

Hierdoor worden de studenten op verschillende momenten en op verschillende manieren getoetst en krijgen we naast momentopnames ook een beeld over de algehele kennis en handelswijze van de student. Bovendien is door deze nieuwe wijze van toetsen het rendement van de opleiding voor de zorgprofessional een stuk hoger: de stof beklijft langer/beter en is praktisch bruikbaar in de dagelijkse praktijk.


Het programma van toetsing bij Con Amore bestaat uit 4 onderdelen:


 • Open boek toetsing (formatief*)

 • Beoordeling casuspresentaties (a.v.v.)

 • Kennistoetsen (summatief**)

 • Alarmsymptomentoets (summatief)

*beoordeling zonder cijfer,**beoordeling met cijfer

Brede visie op psychologie

Ook de holistische en complementaire visie op ziektebeelden en behandelingen komt bij onze opleidingen aan bod. Daarnaast kun je op lesdagen interessante inzichten en behandelmogelijkheden uitwisselen met medestudenten uit diverse disciplines.

Studieboeken

Om de studievragen vragen te maken adviseren we je de volgende lesboeken te gebruiken: • Psychiatrie van diagnose tot behandeling
  Deth, R, van & Vandereycken, W (2015) 
  ISBN: 9789036822848

 • (niet verplicht)

  Zo ben ik nu eenmaal Van der Does, W., (2013, 13e of 14e druk) Scriptum Psychologie ISBN: 9789055942619

 • Pathologie

  Zelman e.a. (2017, 8e druk) Amsterdam: Pearson ISBN: 9789043034937

 • Psychologie, een inleiding

  Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., en McCann, V. (2017, 8e druk) Amsterdam: Pearson. ISBN: 9789043034593


Je kunt ervoor kiezen om de studieboeken tweedehands over te kopen van onze oud-studenten via deze speciale Facebook groep.


Of schaf deze boeken met korting aan via onze partner Boekhandel Merlijn. Bij inschrijving ontvang je van ons de kortingscode.Korting op holistische basis

Wij stimuleren onze studenten om een goede holistische basis voor zichzelf te creëren. Wanneer je bij inschrijving direct beslist om zowel de medische als psychosociale basiskennis te volgen krijg je 675 euro korting op de totaalprijs. Naast een mooie korting krijg je bij deze combinatie bovendien vrijstelling van meerdere lesdagen. Ben je geïnteresseerd in dit traject? Hier vind je meer informatie, of neem dan contact met ons op, wij vertellen je graag meer!

085 401 9368 - info@conamore.com

Vooropleiding

Er zijn al veel studenten die de opleiding zonder havo/hbo-vooropleiding succesvol hebben afgerond. Een goede motivatie en een gedegen studieplan met bijbehorende discipline blijken minstens zo belangrijk als de vooropleiding! 


Als je twijfelt of je het niveau wel aankunt, neem dan even persoonlijk contact met ons op. Samen bespreken we wat de opleiding precies inhoudt en of het bij je past.

 • Avatar default
  De lessen zijn interessant en ook erg gezellig!
 • Avatar default
  Het studieconcept van Con Amore werkt prettig en is erg effectief. Aanrader!

Volg de opleiding Psychosociale Basiskennis waar en wanneer je wilt

We hebben opleidingslocaties in negen steden en de lessen vinden plaats op verschillende dagen. 


Img lessons map

Voordelen van vroeg inschrijven

Hoe eerder je je inschrijft voor de opleiding Psychosociale Basiskennis, hoe groter de kans dat er nog plek is op een locatie bij jou in de buurt. Daarnaast krijg je meteen een inlogcode voor onze online leeromgeving en kun je gelijk beginnen met thuisstudie. Zo verlaag je de studiebelasting per week. Met oog op de voorbereiding van de eerste lesdag adviseren we je uiterlijk een maand voor de start van de opleiding in te schrijven. Begint de opleiding die je op het oog hebt over minder dan een maand? Neem dan even contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken: 085 401 93 68

Op zoek naar Medische Basiskennis? Klik dan hier. Op zoek naar de opleiding Holistische Basis? Klik hier.

 • Opleiding ontwikkeld door ervaren psychologen en psychotherapeuten
 • Studiebelasting 40 ECTS, 1.135 SBU, 96 V&V punten
 • Uniek studieconcept met een gemiddeld slagingspercentage van 99%
 • Waardevolle verrijking van reguliere psychosociale kennis met complementaire benadering van ziekten
 • Erkend door zorgverzekeraars. Inschrijving in het abituriëntenregister van CPION / SNRO. Ook geaccrediteerd door Kwaliteitsregister V&V
 • Studeren in eigen tempo, vooruitwerken is mogelijk
 • Je leert alarmsymptomen herkennen en weet wanneer en hoe je moet doorverwijzen.
€ 1.995,-

Betalen in termijnen zonder extra kosten.
Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW.

Data & locaties
Foto support

Verder nog vragen?

Bel ons gerust met welke vraag dan ook. Van 9:00 tot 15:00 staat er altijd iemand voor je klaar om je vragen te beantwoorden.

085 401 9368 - info@conamore.com