Img 27
Klimaatangst 1

Nascholing over klimaatangst, een verborgen angst rondom de klimaatcrisis

Een praktijkgerichte nascholing, (geschikt voor (oud)studenten MBK én PSBK), waarbij  wetenschappelijke kennis wordt verrijkt met complementaire inzichten. Ontdek nu de kwaliteit en het plezier van studeren bij Con Amore!

  • Klimaatangst is een woord dat gebruikt wordt voor de waaier van emoties die mensen voelen bij de klimaatverandering. Het is gezond om bezorgd te zijn. Je zou kunnen stellen dat het eerder ongezond is om vol te houden dat er niets aan de hand is. Maar het is niet makkelijk om te erkennen dat je je zorgen maakt, dit is iets wat voortkomt uit hoe onze maatschappij functioneert.

    Klimaatangst kan serieuze vormen aannemen; het kan mensen behoorlijk dwars zitten of zelfs verlammen in hun dagelijks functioneren, met lichamelijke klachten tot gevolg. Soms zelfs zonder dat men precies weet waar ze bang voor zijn. Mensen kunnen zich eenzaam en geïsoleerd voelen omdat ze het gevoel hebben dat ze alleen staan in hun overtuiging en bezorgdheid, of omdat ze zich vaak moeten verantwoorden voor hun keuzes of levensstijl. Hier kan uit voortkomen dat mensen het al moeilijker vinden om er met anderen over te praten. 

Docent

Rembrandt zegers 2020

Rembrandt Zegers

Mijn naam is Rembrandt Zegers (63) en ik werk als organisatieadviseur en begeleider. In 2018 ben ik begonnen met de Klimaatpsychologie Alliantie Nederland naar het voorbeeld van de Engelse evenknie, die al veel langer bestaat.

Ik heb altijd interesse gehad in het leven, in hoe organisaties en de maatschappij functioneren en in diepere overwegingen, gevoelens en emoties van anderen en mijzelf. Ik kon niet kiezen dus heb het maar allemaal gestudeerd. Tijdens mijn studies in Utrecht (Biologie) en Rotterdam (Bedrijfskunde) trainde ik als Gestalt-therapeut (Amsterdam) en later Psychosynthese-therapeut (London). Ook trainde ik bij het Tavistock Institute in London in Systemisch werken. 

Na mijn Biologiestudie begon ik met werken in natuur- en milieueducatie (SME) als voorlichter en trainer (IVN). Na Rotterdam (Bedrijfskunde) hielp ik medewerkers in bedrijven helpen met het oplossen van allerlei productie- en procesproblemen (Stichting Kwaliteitsdienst). Vandaar uit groeide ik door als organisatieadviseur en werkte ook veel internationaal op gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling (Ernst &Young), terwijl ik er lange tijd een eigen therapie en coaching praktijk naast ben blijven doen. De natuur- en milieukant kwam eind 2010 weer helemaal bij me terug en bracht me bij Greenpeace International waar ik van 2011 tot en met 2017 aan verbonden was als manager/directeur.

Mijn vrouw Alison is Engels – ik ontmoette haar in London - en wij hebben één zoon (Otto), die autistisch is. Omdat ik zijn mentor en bewindvoerder ben heb ik veel geleerd over autisme en wat het betekent om autisme te ‘hebben’ in onze maatschappij. En het is bijzonder maar waar (toeval bestaat niet) dat mijn vrouw met kinderen werkt met ‘special needs’ waaronder kinderen met autisme, of meervoudige beperkingen.

Ik heb zowel voor Ernst en Young als voor Greenpeace ook veel gereisd en ben daarom in aanraking gekomen met verschillende culturen (en heel uiteenlopende opvattingen en manieren van doen), o.a. Rusland, Zuid Afrika, Canada, Tsjechië, Zuid Amerika. 

Buiten mijn werk heb ik psychologisch onderzoek gedaan naar ‘onze relatie met de natuur’ en ben ik daar (op een haar na) op gepromoveerd (alweer in Engeland, namelijk Bristol).

Inhoud lesdag

In deze nascholing gaan we dieper in op klimaat angst. Je leert welke vormen van angst je kunt onderscheiden, ook verborgen angst. Ook leer je verbanden zien en hun oorzaken en je krijgt een overzicht van de strategieën die je als therapeut kunt hanteren. Zo kun je mensen helpen erover te praten, een positieve benadering te vinden, of te adviseren wanneer het tijd wordt om verdere hulp in te schakelen. Klimaatangst staat voor een hele reeks emoties, als we het over klimaatangst hebben bedoelen we al die emoties. Het kan variëren van schuld en schaamte tot een diepe impact op je gevoel van zelf. Je identiteit kan zelfs in het geding zijn of er is een voortdurend aanwezige onrust of een gevoel van depressiviteit.

Verder staat deze dag in het teken van verschillende oorzaken van klimaatangst, waaronder;

- Het meemaken van een ingrijpende fysieke gebeurtenis (bosbrand, overstroming)
- Het weten dat klimaatverandering zich voltrekt en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat: Wat gaat er precies gebeuren? Wanneer? Hoe erg zal het zijn? Gaat het mij direct raken?
- Gevoel van eenzaamheid en isolatie, omdat men er met niemand over kan praten
- Moeten aanzien dat er (te) weinig maatregelen worden genomen en mensen of gevestigde belangen in de weg van ontwikkelingen staan
- De sterke opvattingen van politici of groeperingen die aangeven dat het probleem zich alleen laat oplossen als de maatschappij als geheel veranderd

Ook komen verschillende strategieën aan bod om mensen met klimaatangst te helpen, gebaseerd op de juiste inschatting van de situatie. Denk hierbij aan helpen te rouwen, een lichaamsgerichte benadering, natuur benadering, het doorbreken van hun isolement en praktische acties die ondernomen kunnen worden samen met anderen. De nascholing gebruikt verschillende werkvormen. Er worden onder andere filmfragmenten gebruikt waarin mensen vertellen over hun angst en naast plenaire inleidingen wordt er gewerkt in dialoog in kleinere groepen. De deelnemers krijgen handige schema’s en een overzicht van de gebruikte informatie. Ook wordt besproken hoe men eventueel kan doorverwijzen. 

* Actualiteiten rondom dit onderwerp worden meegenomen op het moment van de uitvoering van de cursus. 

Heb je deze nascholing al gevolgd of ben je opzoek naar iets anders? Wij bieden o.a. ook de volgende nascholingen aan:

Holistische Principes (nieuw!)
- Essentiële voedingsstoffen
- Hoogsensitiviteit
Leven vanuit je hart

Blijf up-to-date

Het up-to-date blijven van de laatste kennis is voor zorgprofessionals een must! Wij zien nascholing liever niet als verplichting maar als een leerzame dag vol waardevolle inzichten en een moment voor (her)ontmoeting met therapeuten/kennissen/vrienden. Verrijk je kennis en blijf up-to-date middels onze interessante nascholingen.

Brede visie op geneeskunde

Ook de holistische en complementaire visie op ziektebeelden en behandelingen komt bij onze opleidingen aan bod. Daarnaast kun je op lesdagen interessante inzichten en behandelmogelijkheden uitwisselen met medecursisten uit diverse disciplines.

Voorbereiding

Om je voor te bereiden krijg je toegang tot de online leeromgeving met de studievragen. 

Thuisstudie is een belangrijk onderdeel van ons studieconcept. Daarom hebben we er een uniek en effectief systeem voor ontworpen. Thuis werk je in je eigen tempo aan speciaal geselecteerde studievragen. Daarbij worden je antwoorden en voortgang automatisch bijgehouden in je persoonlijke online leeromgeving. Zo verschijn je altijd goed voorbereid in de les.

In onze online leeromgeving maak je studievragen (of heb je al gemaakt tijdens de opleiding) ter voorbereiding op de lesdag.

Img03a
€ 160,-

Betalen in termijnen zonder extra kosten.
Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW.

Data & locaties
Foto support

Verder nog vragen?

Bel ons gerust met welke vraag dan ook. Van 9:00 tot 15:00 staat er altijd iemand voor je klaar om je vragen te beantwoorden.

085 401 9368 - info@conamore.com