Img 25 1

Con Amore B.V. (hierna Con Amore) probeert klachten te voorkomen, mochten er ondanks dat toch klachten ontstaan, dan probeert Con Amore deze klachten op te lossen. Elke klacht wordt serieus genomen en onderzocht. Het doel van klachtonderzoek is het herstel van vertrouwen tussen Con Amore en haar cliënt(en) en het benoemen van leermomenten voor de organisatie.

Het indienen van een klacht

Hoe wordt mijn klacht opgelost?

Het advies kan zijn:

Gegrond: uw klacht is terecht
Ongegrond: uw klacht is onterecht
Geen oordeel: het is niet mogelijk om een beslissing te nemen op grond van de gegevens
Niet ontvankelijk: uw klacht voldoet niet aan de eisen omdat deze bijvoorbeeld te laat is ingediend of dat het gaat over een onderwerp waarvoor andere procedures bestaan.
Per klachtpunt wordt het advies toegelicht:

Niet in behandeling nemen van een klacht

Nederlands recht

Het Nederlands recht is op deze regeling van toepassing.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 2 november 2014, alle binnen Con Amore, geldende regelingen betreffende de behandeling van klachten worden tegelijkertijd ingetrokken.
Amerongen, Directie Con Amore B.V.