Img 27
hulp overzicht

Is nascholing verplicht? Zo ja, hoe vaak?

Bij- en nascholing hoort tot de normale verplichtingen van iedere zorgprofessional. Als therapeut moet je voor zowel je beroepsopleiding als voor de MBK en PsBK regelmatig nascholen. Op deze manier houd je de ontwikkelingen in het veld bij en ben je de best mogelijke therapeut voor je cliënten. 


Coöperatie VGZ zegt het volgende: 'Voor zowel de medische- en psychosociale basiskennis als voor de (aanvullende) opleiding alternatieve zorg geldt dat de kwaliteit van de opleiding geborgd is via jaarlijkse bij- en nascholing en via vastgelegde afspraken over minimale opleidingsduur en visitatie. De koepelorganisatie toetst of laat toetsen of hieraan door haar leden wordt voldaan'.

Dit beleid zal echter verschillend zijn bij verschillende verzekeraars. Wij raden onze studenten daarom aan om hierover contact op te nemen met de verzekeraars die voor hun belangrijk zijn.

Con Amore biedt jaarlijks een keuze uit nascholingen met diverse interessante en relevante thema’s, waaruit je kunt kiezen. Je krijgt na afloop een certificaat met het aantal contacturen en studiebelastinguren. 

Klik hier om naar het actuele aanbod nascholingen van Con Amore te gaan.