Img 27
hulp overzicht

Hoe kom ik in de zorggids?

Iedere zorgverzekeraar heeft zijn eigen zorggids. Er bestaat dus niet zoiets als 'de zorggids' die in 2017 uitkomt. Alle zorgverzekeraars hebben eigen eisen opgesteld voor (alternatief) therapeuten. Aan deze eisen moeten de therapeuten voldoen als ze willen dat hun behandelingen vergoed worden door die zorgverzekeraar. 

Veel zorgverzekeraars stellen het volgende: 'U kunt (als klant) terecht bij een alternatief genezer of therapeut die is aangesloten bij een beroepsvereniging die voldoet aan onze regels'. Op de website van de zorgverzekeraars staat een lijst van de beroepsverenigingen waar zij mee samenwerken. Samen met deze beroepsvereniging hebben ze bepaald welke eisen de beroepsverenigingen aan hun leden stelt. De therapeuten die lid zijn van deze beroepsvereniging voldoen dus automatisch aan de eisen an de zorgverzekeraar. Als je nog lid wilt worden, moet je bij die beroepsvereniging checken aan welke eisen je moet voldoen. Zodra je bij de beroepsvereniging bent aangesloten, worden je behandelingen vergoed. 

Dit beleid is echter niet bij alle verzekeraars hetzelfde. Coöperatie VGZ en alle hierbij behorende merken hanteren bijvoorbeeld een andere werkwijze. Hier kun je meer over lezen op: https://www.cooperatievgz.nl/z....  

Wij raden therapeuten daarom aan om contact op te nemen met de verzekeraars om te controleren wat hun beleid is.