Img 27
hulp overzicht

Ik heb een oude druk van een boek, kan ik deze gewoon gebruiken?

Het is goed mogelijk dat nieuwe medische of psychosociale ontdekkingen de reden zijn van de publicatie van een nieuwe druk. Sommige feiten in jouw boek kunnen dus achterhaald zijn.

Verder geven wij bij de vragen in de online leeromgeving altijd aan in welk hoofdstuk je het antwoord op de vraag kunt vinden. Als de volgorde van de hoofdstukken in jouw boek verschilt van de volgorde in de meest recente druk (die wij altijd aanhouden), zal het wat lastiger zoeken zijn.

We hebben in de studiegids nu wel de titels van de hoofdstukken die je moet bestuderen uitgeschreven (i.p.v. alleen hoofdstuknummers). Dit maakt het zoeken in een oude druk wat makkelijker, doordat je kunt zoeken op titel/onderwerp.

Besluit je de oude druk te gebruiken? Wees dan extra secuur in het vergelijken van jouw antwoorden met de juiste antwoorden in de online leeromgeving.