Img 27
hulp overzicht

Hoe registreer ik mijn deelname aan de MPsBK bij V&V?

Dat ligt eraan of je de MPsBK gebruikt voor je geaccrediteerde of overige punten. Als je de MPsBK gebruikt voor je geaccrediteerde punten kun je ons een mailtje sturen zodra je afgestudeerd bent. Wij bevestigen jouw deelname dan bij V&V.

Als je de MPsBK gebruikt voor je overige punten, kun je de opleiding zelf aanmelden bij V&V.