Ico 19 dark d47b1f05c0f8cf704d2d15d5b1050e7e22b68d460fed55fd9dd354aabff35bbc
Img 27 3c155514af9df9c825efaed94f0d2c831af42ebd94691e61e2e6e979b05d5e2a
hulp overzicht

Welke accreditaties heeft Con Amore?

De opleidingen Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis van Con Amore zijn door twee instellingen geaccrediteerd: het CPION en de SNRO. Beiden zijn door de zorgverzekeraars aangewezen om opleidingen te toetsen op de PLATO-eindtermen en ze hebben allebei een abituriëntenregister. De nascholingen zijn door de SNRO geaccrediteerd. 

De PLATO-eindtermen betreffen een cognitieve basis die minimaal nodig is om tijdens een opleiding in orde/niet in orde gevoel te kunnen ontwikkelen en om te kunnen leren wat de grenzen van de eigen deskundigheid zijn. De eindtermen die PLATO heeft samengesteld gaan over de kennisinhoud die minimaal aan bod moet komen en het niveau waarop die kennis moet worden beheerst. Alleen voldoen aan de cognitieve basis is niet voldoende om het in orde/niet in orde gevoel te garanderen. Daarvoor gelden ook nog andere eisen. Deze aanvullende eisen worden gesteld door de zorgverzekeraars en de koepelorganisaties.

Klik hier om meer te weten te komen over het verschil tussen CPION en SNRO accreditaties.

Klik hier om naar het volledige opleidingsaanbod van Con Amore te gaan.