Img 27
hulp overzicht

Zijn de opleidingen van Con Amore geaccrediteerd?

De opleidingen Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis van Con Amore zijn geaccrediteerd door het CPION, de SNRO 


SNRO en CPION zijn beiden door de zorgverzekeraars aangewezen om opleidingen te toetsen op de PLATO-eindtermen en ze hebben allebei een abituriëntenregister. De nascholingen zijn door de SNRO geaccrediteerd. 

De PLATO-eindtermen betreffen een cognitieve basis die minimaal nodig is om tijdens een opleiding in orde/niet in orde gevoel te kunnen ontwikkelen en om te kunnen leren wat de grenzen van de eigen deskundigheid zijn. De eindtermen die PLATO heeft samengesteld gaan over de kennisinhoud die minimaal aan bod moet komen en het niveau waarop die kennis moet worden beheerst. Alleen voldoen aan de cognitieve basis is niet voldoende om het in orde/niet in orde gevoel te garanderen. Daarvoor gelden ook nog andere eisen. Deze aanvullende eisen worden gesteld door de zorgverzekeraars en de koepelorganisaties.

Klik hier om meer te weten te komen over het verschil tussen CPION en SNRO accreditaties.

Klik hier om naar het volledige opleidingsaanbod van Con Amore te gaan.