Img 27
hulp overzicht

Wat wordt bedoeld met 'complementair'?

Het woord complementair staat voor aanvullend. In het geval van complementaire zorg wordt het dus toegevoegd aan de reguliere zorg. Er is een verschil tussen complementaire zorg en complementaire behandeling.

Complementaire zorg wordt verleend door reguliere beroepsbeoefenaars, vooral verpleegkundigen en verzorgenden. Doel is patiënten te helpen ontspannen en hun welbevinden te vergroten. De nadruk ligt op ondersteuning en verbetering van de kwaliteit van leven.

Een complementaire behandeling wordt gegeven door daartoe opgeleide artsen of therapeuten, zoals een (arts-)homeopaat of een natuurgeneeskundig therapeut. Zij bieden met hun complementaire behandeling een aanvulling op de reguliere behandeling. Reguliere behandeling is de standaardbehandeling volgens de richtlijn voor zorgverleners.

De missie van Con Amore: Een bijdrage leveren aan een gezondheidszorg waarbij complementaire en reguliere geneeskunde intensief samen werken.