Img 27
hulp overzicht

Hoe wordt er getoetst bij Con Amore?

Je vaardigheden worden op de volgende 4 manieren getoetst: 

  1. Het maken van de studievragen voor aanvang van de les (hier wordt geen cijfer voor gegeven).
  2. Elke lesdag wordt afgesloten met een toets van 10 multiple-choice vragen (60% van eindcijfer).
  3. Lesdag 12 (alarmsymptomen les) wordt afgesloten met een toets van ongeveer 20 multiple-choice vragen (40% van eindcijfer).
  4. Tijdens de gehele opleiding krijgt de student een aantal keer de gelegenheid om een casuspresentatie te doen. De casuïstiek wordt volgens de ‘(niet) aan voorwaarden voldaan’-methode beoordeeld.

De ervaring leert dat onze gespreide manier van toetsen de stress bij de student aanzienlijk verlaagd. Bovendien is het rendement van de opleiding hierdoor een stuk hoger: de stof beklijft langer/beter en is praktisch bruikbaar in de dagelijkse praktijk.

Er mogen onvoldoendes gescoord worden, zolang het eindgemiddelde maar een 5,5 of hoger is. Herkansingen zijn mogelijk in overleg, hier kunnen wel kosten voor in rekening gebracht worden.

Klik hier voor een uitgebreid programma van toetsing.

Klik hier om naar het opleidingsaanbod van Con Amore te gaan.