Img 27
hulp overzicht

Wat is CPION?

CPION staat voor Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. CPION is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert of certificeert en registreert. CPION doet dit in opdracht van vijf stichtingen, die zijn belast met het toezicht op de kwaliteit van deze opleidingen. In het verlengde van dit mandaat beheert CPION de diverse registers waarin deze opleidingen na een positief afgesloten toetsing worden opgenomen. Deze opleidingen mogen zich dan ‘Registeropleiding’ noemen. Daarnaast bewaakt CPION de kwaliteit en actualiteit van de registers door middel van een jaarlijkse evaluatie. 

De opleidingen Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis van Con Amore zijn door CPION geaccrediteerd. 

Klik hier om naar de site van CPION te gaan.